Make your own free website on Tripod.com
RA, SESJA 90.,
19 czerwca 1982 r.

RA: Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się z wami.

PYTAJĄCY: Moglibyście dać mi wskazanie na temat warunków instrumentu ?

RA: Jestem Ra. Deficyt fizycznej energii jest nieco zwiększony przez ciągnące się przekręcenia w kierunku bólu. Poziomy witalnej energii są takie jak mówliliśmy wcześniej, fluktuując nieznacznie pomiędzy sesjami.

PYTAJĄCY: Moglibyście mi coś powiedzieć na temat sytuacji w kwestii naszych towarzyszy czwartej i piątej gęstości obecnie ?

RA: Jestem Ra. Liga towarzyszy czwartej gęstości przebywa przebywa z waszą grupą. Przyjaciel z piątej gęstości w obecnym splocie czasoprzestrzeni pracuje tylko w swej własnej gęstości.

PYTAJĄCY: Skąd się bierze pochodzenie tych szczególnych jednostek czwartej w stosunku do nas ?

RA: Jestem Ra. Mechanizmy wzywania były poprzednio badane. Kiedy następuje przekręcenie, które może mieć konotacje negatywne, to wezwanie następuje. W dodatku światło, o którym mówiliśmy, emanując od prób bycia w służeniu innym w bardzo jasnym i świecącym sensie, jest innym rodzajem wzywania w tym, że reprezentuje to, co wymaga równoważenia poprzez kuszenie. Po trzecie, istnieją szczeliny kompleksach umusły/ciała/duszy tej grupy., które są dostępne dla waszego przyjaciela z piątej gęstości.

PYTAJĄCY: Właściwie pytanie, na które chciałem otrzymać odpowiedź było, jak oni się tutaj znajdują ? Jak oni się poruszają, ażeby być tutaj ?

RA: Jestem Ra. W mechanizmie wezwania poruszanie jest takie, jakiego byś oczekiwał czyli jednostki są wewnątrz waszego planetarnego wpływu i są, przechodząc przez siatkę kwarantanny, wolni, aby odpowiedzieć na takie pytanie.

Kuszenie jest oferowane przez te negatywne jednostki z tego, co nazwalibyście waszymi wewnętrznymi płaszczyznami. Te, powiedzmy, mroczne anioły, są pod wrażeniem ścieżki służenia sobie zaoferowanej przez tych, którzy przeszli przez kwarantannę od dawnych dni i te jednostki, tak samo, jak anielskie obecności pozytywnej natury, są gotowe poruszać się w myśli wewnątrz wewnętrznych płaszczyzn pracując od przestrzenioczasu do czasoprzestrzeni.

Mechanizm piątej gęstości jest mechanizmem przechodzenia z gęstości do gęstości. Czwarta gęstość, sama w sobie, nie jest zdolna do zbudowania autostrady w siatkę energii. Jednakże jest zdolna do użycia tego, co zostało pozostawione nieruszone. Te jednostki, są jednostkami z Oriona czwartej gęstości.

PYTAJĄCY: Powiedzieliście kiedyś, że jednostki piątej gęstości niosą pewne podobieństwo do nas w trzeciej gęstości, a czwarta gęstość nie. Czy moglibyście opisać jednostki czwartej gęstości i powiedzieć dlaczego one nie są podobne do nas ?

RA: Jestem Ra. Opis musi być pomniejszony ze względy na Prawo Konfuzji. Powodem różności tzw. fizycznych wehikułów jest utrzymanie różności dziedzictwa z fizycznych, wehikułowych form drugiej gęstości. Proces tego, co nazywacie fizyczną ewolucja ciągnie się w czwartej gęstości. Tylko wtedy, kiedy drogi mądrości zaczęły rafinować się, to moc tego, co możecie swobodnie nazwać wezwaniem myślowym jest formą manifestacji fizycznego kompleksu dużo bliżej pod kierunkiem świadomości.

PYTAJĄCY: Jeżeli populacja tej planety obecnie wygląda podobnie do jednostek piątej gęstości, to jestem ciekaw dlaczego tak jest ? Jeśli słusznie to rozumiem, to proces ewolucji byłby zwykle przypomnieniem tego, co rozwinęło się w czwartą, a potem w piątą stając się tym, że populacja wygląda tak, jak w trzeciej gęstości. Wygląda mi na to, że ta planeta wyszła sama przed siebie w tym, że kompleks umysłu/ciała/duszy albo kompleks ciała tak wygląd. Jaki jest tego powód ?

RA: Jestem Ra. Twoje pytanie jest oparte na nieporozumieniu. Życzysz sobie nasz komentarz czy życzysz sobie zadać ponownie pytanie ?

PYTAJĄCY: Proszę o skomentowanie mojego nieporozumienia, o ile to możliwe.

RA: Jestem Ra. W piątej gęstości manifestacja fizycznego kompleksu jest coraz bardziej pod kontrolą kompleksu świadomego umysłu. Dlatego jednostka piątej gęstości może rozwiązać jedna manifestację i stworzyć następną. W następstwie tego wyborem jednostki piątej gęstości czy też kompleks jednostek życzących komunikowanie się z waszymi ludźmi byłoby przypominanie fizycznego kompleksu waszych ludzi czyli chemicznych wehikułów żółtego promieniowania.

PYTAJĄCY: Rozumiem. A tak z bardzo z grubsza, to jeżeli chcielibyście przenieść jednostkę trzeciej gęstości z pewnej innej planety, to jaki byłby udział, według wiedzy Ra, tych wszystkich wyglądających jak jednostki z Ziemi tak, że mogłyby iść niezauważone w tłumie.

RA: Jestem Ra. Pięć procent.

PYTAJĄCY: Z tego wynika, że istnieje niezwykła różnorodność form wehikułu trzeciej gęstości we wszechświecie. Przypuszczam, że to jest także prawdą w czwartej gęstości. Czy to prawda ?

RA: Jestem Ra. Tak jest. Przypominamy wam, że istnieje teoretyczne wielki dystans pomiędzy żądaniem, żeby stworzenia nieskończonej twórczości były podobne do własnego ja, a obserwowaniem takich oznak, które mogą być nazwane człowiekiem, a które wskazują charakterystyki samoświadomości, łączenia się w pary, społeczne grupy, rasy i dalsze charakterystyki używania samoświadomości, aby rafinować i poszukiwać znaczenia środowiska.

PYTAJĄCY: Wg wiedzy Ra jaki byłby udział form fizycznych wystarczająco podobnych do form fizycznych tej planety, które z trudem uznalibyśmy za inne. To może być z grubsza moja definicja jest niedokładna.

RA: Jestem Ra. Ten udział jest ciągle mały być może trzynaście do piętnastu procent z powodu zdolności różnych form drugiej gęstości do wynoszenia koniecznych funkcji dla pracy trzeciej gęstości. W ten sposób bycie obserwowanym wskazuje na samoświadomość i celowe współdziałanie z rozumnym otoczeniem wokół jednostki bardziej niż te charakterystyki, które możecie ze znajomością oznaczyć dla waszych ludzi czyli ludzkości w waszej formie trzeciej gęstości.

PYTAJĄCY: W tej linii pytań spróbuję powiązać do różnego stworzenia, różnych Logosów ich oryginalne użycie systemu archetypów w ich tworzeniu i przepraszam za brak wydajności w tym, ale czasami to jest dla mnie nieco trudne. Dla tego szczególnego Logosu na początku przed stworzeniem pierwszej gęstości, czy archetypiczny system, który on wybrał obejmował formy, które rozwijałyby się w trzeciej gęstości czy może to było powiązane w ogóle z archetypicznym pojęciem ?

RA: Jestem Ra. Wybór formy następuje przed uformowaniem się archetypicznego umysłu. Jak Logos tworzy swój plan ewolucji, to obrana forma jest nadawana.

PYTAJĄCY: Czy był jakiś powód form, w których rozwinęliśmy się na tej planecie, a jeżeli tak, to jaka ona była.

RA: Jestem Ra. Nie jesteśmy całkowicie pewni dlaczego nasz Logos i kilku sąsiadujących Logosów w mniej więcej tej samej czasoprzestrzeni rozkwitu obrali, dwunożną wyprostowaną formę małp drugiej gęstości do nadania. Było naszym przypuszczeniem, którym się dzielimy się z wami tak długo, jak jesteście świadomi, że to jest jedynie opinia, że nasz Logos był zainteresowany, powiedzmy, dalszą intensyfikacją procesu zasłony poprzez zaoferowanie trzeciej gęstości formy bliskiej pełnemu prawdopodobieństwu rozwoju mowy mającego całkowite pierwszeństwo przez pojęciową komunikacją czy telepatią. Także przypuszczamy, że tzw. kciuk palec wskazujący był uważany jako wspaniały intensyfikator procesu zasłaniania tak, że bardziej niż ponowne odkrywanie mocy umysłu jednostki trzeciej gęstości, mógłby być przez formę fizycznej manifestacji, wyciągany do tworzenia, utrzymywania i używania fizycznych narzędzi

PYTAJĄCY: Przypuszczam, że system archetypów był obmyślony do dalszego rozszerzania tych szczególnych zasad. Czy to prawda ?

RA: Jestem Ra. Wyrażenie jest nieprawidłowe. Jednak prawdą jest, że obrazy archetypicznego umysłu są dziećmi fizycznych manifestacji form Logosu, który stworzył tę szczególna ewolucyjną szansę.

PYTAJĄCY: Teraz jak to rozumiem archetypy są odchyłami bardzo fundamentalnej natury, która będąc zależna od wolnej woli generuje doświadczenia każdej jednostki. Czy to prawda ?

RA: Jestem Ra. Archetypiczny umysł jest częścią umysłu, który informuje całe doświadczanie. Prosimy o przywołanie definicji archetypicznego umysłu jako składnicy tych wyrafinowań w stosunku do kosmosu uczynione przez tego szczególnego Logosu i jest ona właściwa tylko dla tego Logosu. W ten sposób to może być rozumiane jako jeden z korzeni umysłu nie najgłębszy, lecz dający najwięcej informacji w pewien sposób. Innym korzeniem umysłu, którzy może być przypomniany jest rasowy bądź planetarny umysł, który informuje również o konceptualizacjach jednostki do pewnego poziomu.

PYTAJĄCY: Kiedy w procesie ewolucyjnym archetypiczny umysł ma pierwszy raz wpływ na jednostkę ?

RA: Jestem Ra. Wtedy, gdy jednostka albo przez przypadek albo celowo odzwierciedla archetyp, a archetypiczny umysł rezonuje. W ten sposób przypadkowa aktywacja archetypicznych rezonansów zaczyna się niemal natychmiastowo w doświadczeniu trzeciej gęstości. Zdyscyplinowane użycie tego narzędzia ewolucji przychodzi dużo później w tym procesie.

PYTAJĄCY: Jaki był ostateczny cel Logosu w projektowaniu archetypicznego umysłu, takiego jakim jest ?

RA: Jestem Ra. Każdy Logos pragnie stworzyć bardziej sugestywne wrażenie doświadczenia Stwórcy przez Stwórcę. Intencją archetypicznego umysłu jest podnoszenie swojej zdolności do wyrażenia Stwórcy we wzorcach takich jak rozłożony ogon pawia, każde oblicze Stwórcy, aby było ostre, pionowe i świecące z wyartykułowanym pięknem.

PYTAJĄCY: Czy Ra jest zaznajomiony z archetypicznym umysłem pewnego, innego Logosu, który nie jest tym, którego doświadczamy ?

RA: Jestem Ra. Istnieją jednostki u Ra, które służyły jako dalecy Wędrowcy dla tych z innego Logosu. Doświadczenie było taki, które oszałamia intelektualne i intuicyjne zdolności, bo każdy Logos Tworzy eksperyment, wystarczająco różny od wszystkich innych, że subtelności archetypicznego umysłu innego Logosu są najbardziej mroczne dla rezonujących kompleksów umysłu, ciała i duszy tego Logosu.

PYTAJĄCY: Wygląda mi na to, że został stworzone przez tego Logosu duży procent jednostek, których przekręcenie było w kierunku wojny. Znane są doświadczenia Maldeka, Marsa, a teraz Ziemi. Wygląda na to, że Wenus była wyjątkiem w stosunku do tego, co niemal nazwalibyśmy panowaniem wojny. Czy to prawda, że to było wyobrażane i planowane podczas konstrukcji archetypicznego umysłu możliwe, że nie w stosunku do wojny tak jak my ją doświadczamy, ale stosunku do ekstremalnego działa polaryzacji świadomości ?

RA: Jestem Ra. To prawda, że Logos zaprojektował swój eksperyment, aby spróbować osiągnąć największe możliwe szanse polaryzacji w trzeciej gęstości. Nieprawdą jest, że wojna rodzaju szczególnego dla waszych doświadczeń była zaplanowana przez Logos. Ta forma wyrażenia wrogości jest interesującym wynikiem, którzy współtowarzyszy zdolności tworzenia narzędzi. Wybór Logosu użycia formy życiowej z kciukiem jest decyzją, która może prowadzić do tego rodzaju wojny.

PYTAJĄCY: To czy Logos miał nadzieję, że zobaczyć wytworzony pozytywne i negatywne żniwo z każdej gęstości aż do szóstej zaczynając od trzeciej, jako najbardziej wydajną formę generowania doświadczenia znanego Mu w czasie konstrukcji Jego systemu ewolucji ?

RA: Jestem Ra. Tak.

PYTAJĄCY: To zbudowana podstawa dla archetypów jest możliwym mechanizmem dla tworzenia polaryzacji w świadomości zbiorowej do służenia innym i służenia sobie ? Czy to rzeczywiście jest prawda ?

RA: Jestem Ra. Tak. Zauważycie wiele odchyłów, które wskazują na możliwość, że jedna ścieżka jest bardziej wydajna niż inna. To był projekt Logosu.

PYTAJĄCY: To, co chcecie powiedzieć, że jak już raz ścieżka jest rozpoznana, to zarówno negatywnie, jak i pozytywnie spolaryzowana jednostka może odnaleźć wskazówko wzdłuż swej ścieżki dotyczące wydajności ścieżki. Czy to prawda ?

RA: Jestem Ra. To, co mówisz jest prawdą w swoim własnym meritum, lecz nie jest powtórzeniem naszego zdania. Naszą sugestią było, że w doświadczalnym splocie każdej jednostki wewnątrz jej środowiska drugiej gęstości, zostały umieszczone odchyły wskazujące baczne oko najbardziej wydajne dla obu ścieżek. Pozwólcie nam powiedzieć, dla potrzeby bycia precyzyjnym, że ten Logos ma odchył w kierunku dobroci.

PYTAJĄCY: To chcecie powiedzieć, że najbardziej wydajna z dwóch ścieżek była zasugerowana w podświadomy sposób w drugiej gęstości, żeby to była ścieżka służenia sobie ? czy mam rację ?

RA: Jestem Ra. Nie powiedzieliśmy, która ze ścieżek była najbardziej wydajna. Jednakże masz rację w swoim przypuszczeniu, ponieważ jesteś świadomy każdej ścieżki w szczególe z poprzednich pytań.

PYTAJĄCY: Czy to mógłby być powód większego żniwa pozytywnego ? Podejrzewam, że nie jest, ale podejrzewam, że istnieją Logosy, które maja większe udziały żniw negatywnych, z powodu tego rodzaju odchyłu ?

RA: Jestem Ra. Nie. Istnieją Logosy z większym udziałem negatywnych żniw. Jednak mechanizmy odchylające nie potrafią zmienić wymagań do osiągnięcia zdolności do zebrania w żniwie, ani w pozytywnym, ani negatywnym sensie. Istnieją Logosy, które zaoferowały neutralne tło naprzeciw tym, które polaryzują. Ten Logos postanowił tego nie robić, lecz zamiast tego pozwolił, aby więcej miłości świtała jednego Nieskończonego Stwórcy zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie widoczne i dostępne dla odczuć i konceptualizacji kompleksów umysłu/ciała/duszy przechodzących pod Jego opieką w eksperymentowaniu.

PYTAJĄCY: Czy były jakiekolwiek inne okoliczności, odchyły, konsekwencje czy plany ustanowione przez Logos inne niż to dyskutowaliśmy w kwestii ewolucji i jego części przez gęstości ?

RA: Jestem Ra. Tak.

PYTAJĄCY: Co to było ?

RA: Jestem Ra. Jeszcze jedno czyli przenikalność gęstości tak, żeby mogła istnieć komunikacja z gęstości do gęstości, z płaszczyzny do płaszczyzny czy z pod-gęstości do pod-gęstości.

PYTAJĄCY: To jak ja rozumiem plan ewolucji tego Logosu, to planował on stworzyć tak ostre doświadczenie jak to tylko możliwe, ale takie, które było nieco poinformowane w kwestii Nieskończonego Stwórcy i które było zdolne do przyspieszania postępu jako funkcji woli z powodu przenikalności gęstości. Czy wypowiedziałem stosownie ogólny plan tego Logosu w kwestii jego ewolucji ?

RA: Jestem Ra. Za wyjątkiem działań nieobjawionego ja i działań ja z innymi ja, byłeś dokładny.

PYTAJĄCY: To czy to jest podstawowy mechanizm formowania sposobów i każdej istoty doświadczania, którego obecnie doznajemy czyli archetypicznego umysłu i archetypów ?

RA: Jestem Ra. Zasoby są częścią tego, do czego się odnosisz.

PYTAJĄCY: To o co naprawdę pytam, to jest to jako procent części, tak grubsza jest za to odpowiedzialny ?

RA: Jestem Ra. Prosimy ponownie, abyście uznali, że archetypiczny umysł jest częścią głębokiego umysłu. Istnieją pewne części tego umysłu. Umysłu może służyć jako zasób. Nazywanie archetypicznego umysłu podstawą doświadczania jest nadmiernym uproszczeniem działań kompleksu umysłu/ciała/duszy. Pytanie na temat procentów dlatego prowadzi do nikąd w jakiejkolwiek formie bezpośredniej odpowiedzi tak, że prosilibyśmy o ponowne zdanie pytania.

PYTAJĄCY: W porządku. Nie sądzę, że to było zbyt dobre pytanie.

Kiedy Ra planował pomoc Egipcjanom w ich ewolucji, to jakie było podstawowe pojęcie, drugorzędne i trzeciorzędne, o ile potraficie je nazwać, które Ra życzył sobie dać Egipcjanom ? Innymi słowy jako był plan nauki czy kalendarz czynienia Egipcjan świadomymi tego, co było konieczne dla ich ewolucji ?

RA: Jestem Ra. Przyszliśmy do waszych ludzi aby ogłosić Prawo Jednego. Życzyliśmy sobie wyrazić na tych, którzy życzyli sobie uczyć się jedności, wrażenie, że w jedności wszystkie paradoksy są rozwiązane, wszystko, co jest zepsute jest uzdrowione, a wszystko co jest zapomniane jest wzięte do światła. Nie mieliśmy żadnego planu nauki, jak wy to nazwaliście, w tym, że naszą intencją, gdy chodziliśmy pośród waszymi ludźmi było objawić to, co było proszone przez uczniów nauczycieli, do których przyszliśmy.

PYTAJĄCY: Posiadam obserwacje na temat Archetypu Numer Jeden poczynioną przez (imię) i proszę Ra i skomentowanie tego. Zacytuję: „Macierz Umysłu jest świadomym umysłem i jest podtrzymywana przez moc duszy symbolizowaną przez gwiazdę, która wpływa na nią przez podświadomy umysł. Ona zawiera wolę, która jest oznaczona berłem władzy w ręku Maga. Całe stworzenie jest kierowane przez moc woli kierowanej przez świadomy umysł Maga i ptaka w klatce reprezentującego iluzję, w której ja wygląda na uwięzione. Mag reprezentuje męskość czy też jasność istoty nieobjawionej jako stworzenia, którym każda jednostka porusza.”

RA: Jestem Ra. Wiedząc, że instrument staje się nieco znużony, nie chcielibyśmy zacząć tej nieuchronnej dyskusji. Prosilibyśmy, aby ta seria obserwacji była powtórzona na początku następnej sesji. Zasugerowalibyśmy, żeby każde pojęcie było dyskutowane oddzielnie lub parami, o ile odpowiednia para pojęć byłaby powiązana z innym kompleksem pojęć. To jest powolna praca, lecz uczyńmy ostateczną budowę kompleksów pojęć bardziej stosownie ułożoną

Gdybyśmy mieli odpowiedzieć na obserwacje czytane przez ciebie w obecnej czasoprzestrzeni, to tyle samo zajęłoby odplątywanie różnych pojęć, co budowania bardzo rozmyślnych spostrzeżeń.

Możemy prosić, o ile są, o krótkie pytania teraz ?

PYTAJĄCY: Czy jest coś co możemy zrobić, żeby uczynić instrument bardziej komfortowym albo aby poprawić kontakt ?

RA: Jestem Ra. Dobrze było, gdyby urządzenia do ramion były umieszczone na instrumencie. Prosimy, aby ciągła czujność była zharmonizowana z tym przekręceniami, które są, jeżeli w ogóle, bardziej przekręcone w kierunku choroby niż z poprzednia wypowiedzią ostrzegającą.

Wszystko jest dobrze, moi przyjaciele. Jesteście sumienni i oddani waszych ułożeniach. Doceniamy waszą wybredność.

Jestem Ra. Opuszczam was radując się wesoło w miłości i świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Pójdźcie dalej, więc, radując się w mocy i w pokoju Jednego Nieskończonego Stwórcy. Adonai.