Make your own free website on Tripod.com
RA, SESJA 91.,
26 czerwca 1982 r.

RA: Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się z wami.

PYTAJĄCY: Moglibyście dać mi wskazanie na temat warunków instrumentu ?

PYTAJĄCY: Wyliczyłem sobie różne umysły i chciałbym się dowiedzieć czy one się stosują w tym szczególnym aspekcie. Po pierwsze mamy kosmiczny umysł, który jest, jak sądzę, tym samym dla wszystkich sub-Logosów, co nasz słońce. Czy to prawda ?

RA: Jestem Ra. To prawda.

PYTAJĄCY: Sub-Logos taki jak nasze słońce tworząc więc swoje własne doświadczenie ewolucyjne, rafinuje kosmiczny umysł lub powiedzmy, artykułuje go, przez swoje własne dodatkowe odchylenie bądź odchylenia. Czy to jest trafna obserwacja ?

RA: Jestem Ra. To jest trafna obserwacja za wyjątkiem określenie dodatkowy, który sugeruje pojęcie czegoś, co jest czymś więcej niż wszech-umysł. Zamiast tego powinno się używać archetypicznego umysłu, który jest wyrafinowaniem wszech-umysłu we wzorcu właściwym dla wyboru sub-Logosu.

PYTAJĄCY: To następnym z kolei wyrafinowaniem wtedy, kiedy kosmiczny umysł jest wyrafinowany, jest to, co nazywamy archetypicznym umysłem. Czy to prawda ?

RA: Jestem Ra. Tak.

PYTAJĄCY: To więc tworzy, jak przypuściłbym, planetarny bądź rasowy umysł. Czy to prawda ?

RA: Jestem Ra. Nie.

PYTAJĄCY: Jakie jest pochodzenie planetarnego czy też rasowego umysłu ?

RA: Jestem Ra. Ten rasowy lub planetarny umysł jest, dla tego Logosu, składnicą odchyleń pamiętanych przez kompleksy umysłu/ciała/duszy, które radowały się doświadczeniem tego planetarnego wpływu.

PYTAJĄCY: Pewne jednostki na tej planecie rozwijały się z drugiej gęstości w trzecią, a pewne były przeniesione z innych planet, aby powtarzać trzecią gęstość tutaj. Czy ci, którzy się przenieśli, że by powtarzać cykl trzeciej gęstości, dodali się do planetarnego czy też rasowego umysłu ?

RA: Jestem Ra. Nie tylko każda rasa dodała się do planetarnego umysłu, lecz także każda rasa posiada swój własny umysł rasowy. W ten sposób uczyniliśmy różnicę w dyskusji na temat tej części umysłu. Ta część umysłu jest uformowana w serii widocznie niejednoczesnych doświadczeń, które zostały obrane w wolności woli przez kompleksy umysłu/ciała/duszy planetarnego wpływu. Dlatego choć ten Akaszyczny, planetarny bądź rasowy umysł jest naprawdę korzeniem umysłu, to może być widziany w ostrym rozróżnieniu od najgłębszych korzeni umysłu, które nie są funkcją modyfikacji pamięci, jeżeli macie taką wolę.

Musimy was poprosić teraz o cierpliwość. Ten kanał stał się nieco niewyraźny z powodu ruchu pokrywy, która dotyka instrument. Prosimy, aby otwierające sentencje były powtórzone, a oddech wydalony.

(Mikrofony przypięte do instrumentu zostały nieco przeciągnięte, gdy dywanik został umieszczony na szumiącym magnetofonie. Obeszliśmy Koło Jednego, wydech został wydalony dwie stopy nad głową instrumentu z jej prawa do lewa i obeszliśmy znowu Koło Jednego, jak o to proszono.

RA: Jestem Ra. Komunikujemy się teraz.

PYTAJĄCY: czy udało nam się ponowne ustanowienie czystego kontaktu ?

RA: Jestem Ra. Zaistniała pomyłka w krokach, więc zaistniała potrzeba ponownego powtórzenia. To zostało zrobione. Komunikacja jest ponownie czysta. Radowaliśmy się komicznymi aspektami koniecznych powtórek.

PYTAJĄCY: Co się stało kiedy kable od mikrofonu zostały nieco przesunięte ?

RA: Jestem Ra. Połączenie pomiędzy kompleksem umysłu/ciała/duszy instrumentu, a jego fizycznym wehikułem, żółtego promieniowania zostało szarpnięte. To spowodowało pewną deregulację organu, który nazywacie płucami i jeśli poprawa nie byłaby poczyniona, to zaowocowałoby to przekręconym kompleksem tej części fizycznego wehikułu instrumentu.

PYTAJĄCY: Jakiego to rodzaju przekręcenie ?

RA: Jestem Ra. Poziom przekręcenia zależałby od ilości zaniedbania. Ostateczną, karą, powiedzmy, za naruszanie fizycznego wehikułu jest śmierć w tym przypadku przez, to co nazywacie przestoinowym atakiem serca. Skoro grupa wsparcia została zaalarmowana, to powinno być małe albo żadne przekręcenie doświadczone przez instrument.

PYTAJĄCY: Dlaczego taki mały efekt jak nieznaczny ruch przewodu od mikrofonu zaowocował taką sytuacją. Czy potraficie odpowiedzieć na to pytanie, nie mechanicznie czy też chemiczne, ale filozoficznie ?

RA: Jestem Ra. Potrafimy odpowiedzieć mechanicznie, ponieważ nie istnieje żadna filozofia, która odzwierciedla funkcje fizycznego wehikułu.

To jest to, co możecie nazwać odblaskiem srebrnego sznuru czyli gdy kompleks umysłu/ciała/duszy przebywa bez otoczenia fizycznej skorupy, a fizyczna skorupa jest naruszana, to fizyczna skorupa w wyniku odblasku wzywana z powrotem nieobecnego ożywiacza czyli kompleks umysłu/ciała/duszy z którym jest powiązany może być metafizycznie widziane jako to, co niektórzy z waszych filozofów nazwali srebrnym sznurem. Jeżeli to jest robione nagle, to kompleks umysłu/ciała/duszy będzie próbował wejść w sieć energii fizycznego wehikułu bez odpowiedniej opieki, a efekt jest taki jakby ktoś próbował naciągnąć taśmę elastyczną i pozwoliłby nagle się cofnąć. Trzaśnięcie w wyniku tego mogłoby mocno uderzyć w przymocowaną część taśmy elastycznej.

Proces, dzięki któremu w jako grupa sprowadzacie powrotem ten instrument, mógłby być porównany do powolnego zmniejszania napięcia, bez wyczuwalnego napinania.

PYTAJĄCY: Wracając do tego o czym mówiliśmy, to czy różne rasy naszej planety byłyby z innych planet w naszym sąsiedztwie czy też od sąsiadujących Logosów, którzy rozwijali się przez ich doświadczenia drugiej gęstości i czy stworzyłyby one większą liczbę różnych ras, których doznajemy na tej planecie ?

RA: Jestem Ra. Istnieje pewna poprawność w twoim przypuszczeniu. Jednakże nie wszystkie rasy i pod-rasy maja różne planetarne pochodzenie. Sugerujemy, aby patrząc na pochodzenie planetarne obserwować nie zabarwienie powłoki, lecz odchyłów dotyczących innych ja i dotyczących natury ja.

PYTAJĄCY: Ile różnych planet dostarczyło ludzi, którzy zamieszkują tę planetę ?

RA: Jestem Ra. To jest postrzegane przez nas jako nieważna informacja, aczkolwiek nieszkodliwa. Istnieją trzy podstawowe wpływ na waszą planetarną kulę, poza tymi pochodzenia waszej własnej drugiej gęstości i trzynaście mniejszych planetarnych grup w dodatku do tego.

PYTAJĄCY: Dziękuję. Jeszcze jedno pytanie zanim zaczniemy konkretne pytania na temat archetypów. Czy po zasłonie wszystkie Logosy miały po dwadzieścia dwa archetypy ? *****

RA: Jestem Ra. Nie.

PYTAJĄCY: Czy częste jest posiadanie dwudziestu dwóch archetypów, czy jest to relatywnie unikalne dla naszego Logosu ?

RA: Jestem Ra. System siódemek jest najbardziej wyartykułowanym systemem dotąd odkrytym przez eksperyment każdego Logosu w naszej oktawie.

PYTAJĄCY: Jaka jest największa liczba archetypów używana, wg wiedzy Ra, przez Logos ?

RA: Jestem Ra. Siedem plus Wybór jest największą liczbą, która była używana wg naszej wiedzy przez Logosy. To jest wynik wielu, wielu wcześniejszych eksperymentów w artykułowaniu Jednego Stwórcy.

PYTAJĄCY: Przypuszczam, że dwadzieścia dwa jest największą liczbą archetypów. Zapytam również czy jest jakaś minimalna obecnie liczba w użyciu przez jakiegokolwiek Logosu wg wiedzy Ra ?

RA: Jestem Ra. Najmniejszą są dwa systemy z pięciu, które wypełniają cykle bądź gęstości doświadczania.

Musicie pojąć, że archetypy nie rozwinęły się naraz, lecz krok po kroku. Dlatego dwa systemy z pięciu używały dwóch oddzielnych dróg w oglądzie na archetypiczną naturę całego doświadczania. Każdy oczy Iwecie używa Macierzy, Upoważniacza i Wskaźnika, bo to jest żniwo, którym nasz stworzenie się zaczęło.

Jeden sposób lub system eksperymentów dodał do tego Przyspieszacz i Doświadczenie. Inn system, jeśli macie taką wolę, Dodał Przyspieszacz i Transformację. W jednym przypadku metody, dzięki którym doświadczenie było przetwarzane, były dalej wspomagane, aczkolwiek owoce doświadczenia były mniej wspomożone. W drugim przypadku przeciwność może być rozumiana jako coś ciekawego.

PYTAJĄCY: Dziękuję. Mamy kilka obserwacji na temat archetypów. Po pierwsze, Macierz Umysłu jest przedstawiona w egipskim tarocie przez mężczyznę i my to rozumiemy jako kreatywną energię inteligentnie kierowaną. Czy Ra skomentuje to ?

RA: Jestem Ra. To jest niezwykle rozważne spostrzeżenie, że to nie jest mężczyzna jako biologiczny mężczyzna, lecz męskość jako zasada. Zauważcie, że są na tych rysunkach bardzo określone płciowe odchyły. Ich intencją jest funkcjonować zarówno jako informacja w stosunku do biologicznej jednostki, która przyciąga archetyp, jak i jako bardziej ogólne spojrzenie, które rozumie biegunowość jako klucz do archetypicznego umysłu trzeciej gęstości.

PYTAJĄCY: Drugą obserwacją jest to, że mamy różdżkę, która była rozumiana jako moc woli. Czy Ra To skomentuje ?

RA: Jestem Ra. Pojęcie woli rzeczywiście wylewa się z każdego aspektu obrazu Macierzy Umysłu. Różdżka jako wola jednak jest powiedzmy astrologiczną pochodną zwijającej się ręki formującej, powiedzmy, gest magiczny. Cudowną częścią obrazu, która może być rozumiana oddzielnie od pojęcia różdżki jest, to że kula wskazuje na duchową naturę obiektu woli osoby życzącej sobie magicznego działania wewnątrz manifestacji waszej gęstości.

PYTAJĄCY: Ręka zwrócona w dół była rozumiana jako poszukiwanie wewnątrz, a nie na zewnątrz, a aktywne dominowanie nad światem materialnym. Czy Ra mógłby to skomentować ?

RA: Jestem Ra. O uczniu, spójrz ponownie. Czy sięga wewnątrz ? Nie. Bez upoważnienia, świadomy umysł uwewnętrznienia. Ręka, o uczniu, sięga w kierunku, który poza swym nieupoważnionym wpływem, jest od tego zamknięty.

PYTAJĄCY: Kwadratowa klatka reprezentuje materialną iluzję i jest niemagicznego kształtu. Czy Ra może to skomentować ?

RA: Jestem Ra. Kwadrat, gdziekolwiek jest widziany, jest symbolem iluzji trzeciej gęstości i może być rozumiana albo jako niemagiczna, albo jako objawiona wewnątrz czyli materialny świat dany życiu.

PYTAJĄCY: Mroczny obszar wokół kwadratu byłby zatem ciemnością podświadomego umysłu ? Czy Ra to skomentuje ?

RA: Jestem Ra. Nie ma nic więcej do powiedzenia spostrzegawczemu uczniowi.

PYTAJĄCY: Czy kratkowana część reprezentowałaby biegunowość ?

RA: Jestem Ra. Zadowalająco.

PYTAJĄCY: Ptak jest posłańcem, którego ręka sięga w dół, aby otworzyć.

RA: Jestem Ra. Uskrzydlone wizje lub obrazy w tym systemie należy zauważyć nie tak bardzo jako coś oddzielnego jak w stosunku do pozycji skrzydeł. Wszystkie ptaki mają intencję zasugerować figurę Macierzy, Maga i nie potrafią działać bez osiągnięcia swej uskrzydlonej duszy, więc tak jak dusza nie potrafi latać, ażeby nie było to uwolnione i w związku z tym zaowocowało.

PYTAJĄCY: Gwiazda reprezentowałaby siły podświadomego umysłu. Czy to prawda ?

RA: Jestem Ra. Ta szczególna część obrazu jest najlepiej w astrologicznej terminologii. Skomentowalibyśmy w tej czasoprzestrzeni, że nie włączyłby astrologicznych części tych obrazów w systemie obrazów zaprojektowanych do wywołania archetypicznych motywów przewodnich.

PYTAJĄCY: Czy są jakieś inne dodatki do Karty Numer Jeden inne niż gwiazda, a które są starsze od podstawowych aspektów archetypicznych ?

RA: Jestem Ra. Istnieją szczegóły każdego obrazu widziane kulturalnym okiem czasów inskrypcji. Tego należy się spodziewać. Dlatego gdy spogląda się na, powiedzmy, egipskie kostiumy i systemy mitologii używane w obrazach to o wiele lepiej jest spenetrować serce znaczenia kostiumów czy znaczeni stworzeń niż trzymać się swojej własnej kultury.

W każdej jednostce obraz będzie rezonował nieco inaczej. Dlatego istnieje pragnienie po stronie Ra by pozwolić na twórcze wyobrażanie sobie każdego archetypu, używając ogólnych wskazówek bardziej niż szczegółowych i ograniczających definicji.

PYTAJĄCY: Puchar reprezentuje mieszaninę pozytywnych pasji. Czy Ra mógłby to skomentować ?

RA: Jestem Ra. Uszne części wehikułu fizycznego tego instrumentu nie odebrały znaczącej części twego pytania, Porosimy o ponowne zadanie pytania.

PYTAJĄCY: Jest tam widoczny puchar, który rozumiemy jako mieszaninę negatywnych i pozytywnych wpływów Jednakże osobiście w to wątpię. Czy Ra mógłby to skomentować ?

RA: Jestem Ra. Wątpliwość tkwi nie w biegunowości, o uczniu, lecz w uwalnianiu pucharu z jego zwężenia. To jest rzeczywiste przekręcenie oryginalnego obrazu.

PYTAJĄCY: Jaki był oryginalny obraz ?

RA: Jestem Ra. Oryginalny obraz miał kratkowanie jako sugestię biegunowości.

PYTAJĄCY: To czy to była reprezentacja czekającej biegunowości, która ma być zasmakowana przez Macierz Umysłu ?

RA: Jestem Ra. To był wyborne spostrzeżenie.

PYTAJĄCY: Mam tutaj miecz, który mama reprezentować walkę. Nie jestem pewny czy mogę cokolwiek nazwać na tym diagramie mieczem. Czy Ra mógłby to skomentować ?

RA: Jestem Ra. Wątpliwość tkwi nie w bitwie, o uczniu, lecz w uwalnianiu miecz ze swego zawężenia. Zaobserwuj walkę ptaka w klatce, aby latać.

PYTAJĄCY: Mam tutaj monetę, która ma reprezentować wykonaną pracę. Również mam wątpliwość co do istnienia monety na tym diagramie. Czy Ra mógłby to skomentować ?

RA: Jestem Ra. Iż znowu, wątpliwość nie co moneta ma reprezentować, bo czyż mag nie dąży do tego, żeby osiągnąć objawiony świat ? oczywiście pozostaje uwolnieni monety z jej zawężenia.

PYTAJĄCY: A na końcu Mag reprezentuje świadomy umysł. Czy to prawda ?

RA: Jestem Ra. Prosimy ucznia, żeby rozważył pojęcie nienakarmionego, świadomego umysłu czyli umysłu bez zasobów, aczkolwiek ze świadomością. Nie mieszaj świadomego umysłu, z masą złożoności, które wy jako uczniowie doświadczacie skoro jesteście tak wiele razy zanurzeni w procesy upoważniania, przyspieszacza, doświadczania i transformacji.

PYTAJĄCY: To czy te wszystkie komponenty pochodzą z pierwszego archetypu ?

RA: Jestem Ra. Wszystkie je widzisz uczniu. W ten w sposób uzupełnienie jest dla ciebie zakończone. Każdy student może widzieć pewne inne niuanse My, jak powiedzieliśmy, nie zaoferowaliśmy tych obrazów z granicami, lecz tylko jako wskazówki, których intencją jest pomoc adeptowi i ustanowienie architektury, głębokiego lub archetypicznej części umysłu.

PYTAJĄCY: Jak wiedza na temat aspektów archetypicznego umysłu jest używana przez osobę do przyspieszenia jej ewolucji ?

RA: Jestem Ra. Zaoferujemy przykład oparty na pierwszym zbadanym kompleksie archetypu bądź pojęcia. Świadomy umysł może być pełen najbardziej zawiłych i niewyobrażalnych pojęć tak, że dalsza konceptualizacja staje, a praca w niebieskim promieniowaniu czy też indygo jest zablokowana przez nadmierną aktywację. Potem adept może wezwać nowy umysł nietknięty i dziewiczy oraz przybywa wewnątrz archetypu nowego, nieskalanego umysłu bez odchyłu, bez biegunowości w pełni magii Logosu.

PYTAJĄCY: To chcecie powiedzieć, o ile dobrze pojmuję to, co właśnie powiedzieliśmy, że świadomy umysł może być wypełniony niemal nieskończoną liczbą pojęć, ale istnieje zbiór podstawowych pojęć, które są tym, co ja nazwałbym ważnym po prostu, ponieważ to są podstawy ewolucji świadomości, a wola, jeżeli jest ostrożne zastosowana, to przyspieszy ewolucję świadomości podczas, gdy ogromny zbiór pojęć, idei i doświadczeń mogą mieć małe, albo i żadnego znaczenia na ewolucje świadomości chyba, że w bardzo pośredni sposób. Innymi słowy to, co próbujemy tutaj odnaleźć to są motywacje i użytkowanie ich do przechodzenia przez ewolucyjny tor. Czy to prawda ?

RA: Jestem Ra. Nie całkiem. Archetypy nie są podstawą duchowej ewolucji, a raczej narzędziem pojęcia w nieprzekręcony sposób natury tej ewolucji.

PYTAJĄCY: Więc dla osoby, która świadomie życzy sobie wzbogacenia jego własne ewolucji, zdolność rozpoznania i użytkowania archetypów byłaby korzystna w wysortowaniu tego, co życzy sobie poszukiwać, z tego co nie byłoby tak wydajnym narzędziem poszukiwania.

RA: Jestem Ra. To bardzo adekwatne stanowisko. Termin „wydajne” może także, być owocnie zamieniony przez określenie „nieprzekręcone” Archetypiczny umysł, gdy jest penetrowany klarownie, jest odbitką zbudowanej struktury wydatkowania energii i całego poszukiwania bez przekręcenia. To, jako zasób wewnątrz głębokiego umysłu, jest wielkim potencjałem pomocy adeptowi.

Prosilibyśmy o jeszcze jedno pytanie w tej czasoprzestrzeni doświadcza ciągnących się napływów przekręcenie, które nazywacie bólem i życzymy sobie opuścić sesję, kiedy instrument ciągle posiada odpowiednią ilość transferowanej energii, aby ułatwić przejście w stan przebudzenia, o ile tak byście to nazwali.

PYTAJĄCY: Skoro jesteśmy przy końcu Macierzy Umysłu, to zapytam tylko czy jest coś, co potrafimy zrobić, żeby uczynić instrument bardziej komfortowym albo poprawić kontakt ?

RA: Jestem Ra. Każde z was jest najbardziej sumienne Instrument może być nieco bardziej komfortowy z dodatkiem wirującej wody na wyprostowanym grzbiecie. Wszystkie inne rzeczy, które mogą być wykorzystane dla korzyści instrumentu są najbardziej z największa pilnością zrobione. Zalecamy ciągłą dokładność grupy ideałów harmonii i dziękczynienia. To będzie wasza wielka ochrona. Wszystko jest dobrze, moi przyjaciele. Przynależności i ułożenia są świetne.

Jestem Ra. Opuszczam was chwaląc w miłości i świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Pójdźcie dalej, więc, radując się w mocy i w pokoju Jednego Nieskończonego Stwórcy. Adonai.