Make your own free website on Tripod.com
RA, SESJA 92.,
8 lipca 1982 r.

RA: Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się z wami.

PYTAJĄCY: Moglibyście dać mi wskazanie na temat warunków instrumentu ?

RA: Jestem Ra. Uwarunkowanie instrumentu jest nieco bardziej przekręcone w kierunku słabości w każdym przypadku od ostatniej sesji.

PYTAJĄCY: Czy jest jakiś szczególny powód tego ? i czy moglibyście nam powiedzieć, co to jest ?

RA: Jestem Ra. Rzeczywisty powód zawszonych fizycznych przekręceń ma do czynienia z presją ciągnących się, konkretnych poziomów przekręcenia, które nazywacie bólem. Różne przekręcenia wehikułu inne niż artretyzm zostały zaakcentowane przez psychiczne powitanie, a połączony efekt był zgubny.

Ciągnąca się nieznaczna, aczkolwiek zauważalna utrata energii witalnych z powodu konieczności instrumentu do wezwania tego zasobu po to, żeby objaśnić, powiedzmy sposób ostrożnej pracy służenia innym. Użycie woli w braku fizycznych, a tym, szczególnym przypadku mentalnych i fizyczno-emocjonalnych energii wymaga energii witalnych.

PYTAJĄCY: Próbowaliśmy uświadomić sobie jak dostarczyć instrumentowi kręcącej się wody i mamy nadzieję zrobić to szybko Czy jest cos innego co możemy poprawić w tej sytuacji.

RA: Jestem Ra. Kontynuujcie w pokoju i harmonii. Już grupa wsparcia robi dużo. Istnieje potrzeba dla instrumentu by wybrać jej sposób istnienia. Ona posiada przekręcenie, jak zauważyliśmy w kierunku męczeństwa. To może być ocenione, a wybory poczynione tylko przez jednostkę.

PYTAJĄCY: Jaka jest obecna sytuacja z naszym negatywnym gościem z piątej gęstości ?

RA: Jestem Ra. Jest on z tą grupą.

PYTAJĄCY: Co zachęciło go do powrotu ?

RA: Jestem Ra. Zachęcenie było dwojakie. Zaistniała odnowa negatywnej biegunowości po części waszego przyjaciela piątej gęstości i w tym samym, mniej więcej czasie tymczasowe zmniejszenie się pozytywnej harmonii tej grupy.

PYTAJĄCY: Czy jest coś, co możemy zrobić problemem żołądkowym instrumentu czy też zatwardzeniem ?

RA: Jestem Ra. Tryby uzdrawiania, które są dostępne, są już w użyciu.

PYTAJĄCY: W poprzedniej sesji dyskutowaliśmy na temat pierwszej karty tarota typu egipskiego. Czy istnieją jakieś przekręcenia w kartach, które posiadamy, które nie były intencją Ra albo jakieś dodatki, które Ra miał intencję dać, w tym szczególnym tarocie ?

RA: Przekręcenia pozostające po usunięciu astrologicznego materiału są takimi, które maja do czynienia z mitami kultury, której Ra zaoferował to narzędzie nauczania/uczenia się. Właśnie dlatego zasugerowaliśmy podejście do obrazów z patrzeniem bardziej na serce obrazów niż zbytnie zaangażowanie w kostiumy i twórczość kultury, z którą nie jesteście zaznajomieni w waszym obecnym wcieleniu. Nie mamy życzenia, żeby dodać do już przekręconej grupy obrazów odczucia, że choć przekręcenie jest nieuniknione, to istnieje najmniejsza ilość tego, co może być dostarczone w obecnej sytuacji.

PYTAJĄCY: To chcecie powiedzieć, ze karty, które mamy są najlepszymi możliwymi kartami ?

RA: Jestem Ra. Twoje zdanie jest prawdziwe w tym, że tzw. Egipski Tarot jest najbardziej nieprzekręconą wersją obrazów, które Ra zaoferował. Nie jest tajemnicą, że inne systemy mogą, na swój własny sposób, nie formować pomocnej architektury dla rozważenia przez adepta archetypicznego umysłu.

PYTAJĄCY: Chciałbym poczynić analogię do dziecka, które się właśnie narodziło Przypuszczam, że Macierz jest nowa, nieprzekręcona i zasłonięta od Upoważniacza Umysłu oraz jest gotowa do tego, co jest do doświadczenia w tym wcieleniu. Czy to prawda ?

RA: Jestem Ra. Tak.

PYTAJĄCY: Przeczytam kilka zdań i poproszę Ra i skomentowanie. Pierwsze z nich: Jak już jednostka staje się świadoma procesu ewolucyjnego Logosu lub inteligentnej energii, to tworzy się potencjały dla jednostki, żeby zyskała doświadczenie konieczne do polaryzacji. Czy Ra mógłby to skomentować ?

RA: Jestem Ra. Właśnie tak jest.

PYTAJĄCY: To czy to następuje ponieważ Upoważniasz Umysłu jest bezpośrednio połączony, poprzez korzenie drzewa umysłu, z archetypicznym umysłem i z Logosem, który to stworzył, a powodu zasłony pomiędzy Macierzą u Upoważniaczem Umysłu pozwala się na rozwój woli. Czy Ra to skomentuje ?

RA: Jestem Ra. Pewne wyjaśnienie może być potrzebne. Kiedy kompleks umysłu/ciała/duszy, który nie osiągnął jeszcze punktu świadomości procesu ewolucji, przygotowuje inkarnację, to znaczy, że został zaprogramowany do tego niecałkowicie czyli ma częściowo przypadkowy system nauk. Ilość przypadkowości potencjalnego przyspieszacza, jest proporcjonalna do nowości kompleksu umysłu/ciała/duszy w trzeciej gęstości. To staje się częścią tego, co możecie nazwać potencjałem doświadczenia wcieleniowego. To jest naprawdę niesione w tej części umysłu. Które należy do głębokiego umysłu czyli architektury, która może wyobrażana jako reprezentowana przez kompleks pojęcia zwany jako Upoważniacz.

To nie należy do archetypicznego umysły jednostki, że potencjał wcieleniowego doświadczenia jest umiejscowione, lecz to należy do wstawienia kompleksu umysłu/ciała/duszy, powiedzmy, w siatkę energii fizycznego wehikułu i obranego środowiska planetarnego. Jednak, żeby bardziej tę część istnienia tego archetypu kompleksu umysłu/ciała/duszy, upoważniacz umysłu może być wywołany z korzyścią dla ucznia w swej ewolucji.

PYTAJĄCY: To chcecie powiedzieć, że źródłem zaprogramowanego przyspieszacza przed wcieleniem jest Upoważniacz

RA: Jestem Ra. Nie. My sugerujemy, że Upoważniacz Umysłu jest archetypem, który może pomóc adeptowi w pojęciu natury przedwcieleniowych a potem w inkarcnasji serii wyborów.

PYTAJĄCY: Trzecie zdanie: Tak jak wolna wola łapię inteligentną nieskończoność, która zbiera plon z inteligentnej energii, tak Upoważniacz Umysłu użytkuje swoje powiązanie z inteligentną energią i łapie oraz upoważnia Macierz Umysłu, która zbiera plon Przyspieszacza Umysłu. Czy to prawda ?

RA: Jestem Ra. To jest rozważne, aczkolwiek pomieszane. Macierz umysłu osiąga tak, jak w kinetycznej fazie inteligentnej nieskończoności, poprzez wolną wolę, osiąga to dla Logosu, albo w przypadku kompleksu umysłu/ciała/duszy sub-sub-Logosu, które jest istnieniem kompleksu umysłu/ciała/duszy upoważnionym wolną wolą. Do inteligentnej nieskończoności prowadzi miłość, i wszystko co pochodzi od Logosu. Do Macierzy bądź, powiedzmy, czekającej na siebie każdej jednostki, Miłości czy też sub-sub-Logosu dąży się kręcenie wolnej woli wszystkich tych rzeczy, które mogą wzbogacić doświadczenie Stwórcy przez Stwórcę.

Rzeczywiście jest tak, że odchyły potencjałów kompleksu umysłu/ciala/duszy powodują, że przyspieszacz tej jednostki jest unikalny i ma formować spójny wzorzec, który przypomina taniec, pełnie ruchu, formującą wielofigurowy arras ruchu.

PYTAJĄCY: Czwarte zdanie: Gdy przyspieszacz Umysłu, jest przetwarzany, to Doświadczenie Umysłu daje wynik. Czy to prawda ?

RA: Jestem Ra. Istnieją pewne, subtelne nieporozumienia mające do czynienia z przekroczeniem cech Wskaźnika. Oczywiście przyspieszacz, daje plon w doświadczaniu. Jednakże poprzez wolną wolę i przez dar dalekiej od ideału pamięci przyspieszacz, jest najczęściej użyty częściowo, a doświadczanie w ten sposób korespondująco jest skrzywione.

PYTAJĄCY: Dynamiczny proces pomiędzy Macierzą, Upoważniaczem, Przyspieszaczem oraz doświadczeniem Umysłu formuje naturę umysłu bądź Wskaźnik Umysłu. Czy to prawda ?

RA: Jestem Ra. Jak nasza poprzednia odpowiedź sugeruje, to Wskaźnik Umysłu jest zarówno aktorem, jak i rolą. Z tym wyjątkiem to jest w sumie prawda.

PYTAJĄCY: Kiedy ta jednostka staje się świadoma tego procesu, to programuje to działania sama przed inkarnacją ? Czy to prawda ?

RA: Jestem Ra. To prawda. Prosimy o trzymanie w umyśle, że dyskutujemy nie o archetypicznym umyśle, który jest zasobem dostępnym dla każdego, aczkolwiek nierówno używanym, lecz na którego się mawia: wcieleniowy proces doświadczalny każdego kompleksu umysłu/ciała/duszy. Życzymy sobie uczynić jasną róznicę, że to nie są archetypy, którymi żyjemy przez wcielenie, ale świadomy kompleks umysłu/ciała/duszy, który może naprawdę żyć wcielenim bez zwracania się do poszukiwania wyartykułowania procesu upoważnienia doświadczenia transformacji.

PYTAJĄCY: Dziękuję. I ostatecznie, gdy każdy ośrodek energii staje się aktywny i zrównoważony, to Transformacja Umysłu jest wzywana coraz, coraz częściej. Kiedy wszystkie ośrodki energii są aktywowane i zrównoważone do minimalnego poziomu, to kontakt z inteligentną nieskończonością następuje, zasłona jest usuwana, a Wielka Droga Umysłu jest wzywana. Czy to prawda ?

RA: Jestem Ra. Nie. To jest całkiem wymowne spojrzenie na pewne związki wewnątrz archetypicznego umysłu. Jednakże należy zrozumieć ponownie, że archetypiczny umysł nie równa się działaniu postępu czy ewolucji inkarnacyjnego kompleksu umysłu/ciała/duszy.

Z powodu pierwszego nieporozumienia wahamy się mówić o drugim rozważaniu, ale spróbujemy wyjaśnić. Kiedy się studiuje archetypiczny umysł, to możemy zasugerować, aby uczeń spojrzał na Wielką Drogę Umysłu nie na jako coś co jest osiągane po kontakcie z inteligentną nieskończonością, lecz jako na część, która wskazuje i konfiguruje szczególny rodzaj pracy wewnątrz, którego archetypy Umysłu, Ciała lub Duszy się poruszają.

PYTAJĄCY: Wracając więc do mojej analogii czy przykładu nowonarodzonego dziecka i nieprzekręconej Macierzy Umysłu, to właśnie to nowonarodzone dziecko ma swój podświadomy umysł zasłonięty od Macierzy Umysłu. Drugi Archetyp zamierza działać przez pewien czas przez zasłonę, choć waham się powiedzieć, że przez zasłonę, skoro to nie jest dobry sposób wyrażania tego, ale Upoważniasz Umysłu będzie stwarzała warunki takie, jak w moim przykładzie wspomniałem o dziecku dotykającym gorący obiekt. Gorący obiekt możemy uważać za przypadkowy przyspieszacz. Moje pytanie brzmi: Czy Upoważaniacz Umysłu jest w ogóle zaangażowany w to doświadczenie, a jeżeli tak, to jak ?

RA: Jestem Ra. Upoważniacze Umysłu i Ciała są tak samo w poszukiwanie dziecka do nowego doświadczania. Kompleks umysłu/ciała/duszy, który jest dzieckiem ma jedną wysoce, która może być uczona przez oglądanie Wskaźników Umysłu i Ciała. Zauważcie, że nie włączyliśmy w to duszę. Ta część kompleksu umysłu/ciała/duszy nie jest odpowiednio rozwijana w każdym kompleksie umysłu/ciała/duszy. W ten sposób znaczące ja dziecka, które jest żniwem wszystkich odchyłów doświadczeń wcieleniowych, oferuje temu dziecku odchyły, dzięki którym może spotkać nowe doświadczanie.

Jednak część dziecka, która może być wyartykułowana przez Macierz Umysłu jest naprawdę niezasilona przez doświadczenie i ma odchył osiągnięcia tego doświadczenia przez wolną wolę tak, jak inteligentna energia, w kinetycznej fazie, przez wolną wolę, tworzy Logos. Te sub-sub-Logosy bądź te części kompleksu umysłu/ciała/duszy, które mogą być wyartykułowane przez rozważenie Upoważniaczy Umysły iż ciała poprzez wolną wolę, obierają poczynić modyfikacje w ich doświadczalnym kontinuum. Wyniki tych eksperymentów w innowacji są zapisywane w części umysłu i ciała przez ich Macierze.

PYTAJĄCY: Czy wszystkie działania, które jednostka posiada ze stanu dzieciństwa, są funkcją Upoważniacza Umysłu ?

RA: Jestem Ra. Po pierwsze, choć funkcje umysłu są naprawdę ważna rzeczą dla tych, którzy maja ciało, to ciało jest stworem umysłu, a nie wszystkie działania kompleksu umysłu/ciała/duszy mogłyby być widziane tylko z powodu upoważniających cech kompleksu umysłu, bo przecież ciało jaki w pewnych przypadkach dusza także upoważniają działanie. Po drugie, gdy kompleks umysłu/ciała/duszy staje się świadomy procesu duchowej ewolucji, to bardziej i bardziej działania umysłu i ciała, które trącają działanie, są powodowane przez te części kompleksu umysłu/ciała/duszy, które są wyartykułowane przez archetypy Transformacji.

PYTAJĄCY: Macierz Umysłu jest opisywana jako mężczyzna na karcie, a Upoważniasz jako kobieta. Czy Ra mógłby powiedzieć, dlaczego to tak wpływa na te dwa archetypy ?

RA: Jestem Ra. Po pierwsze, jak powiedzieliśmy, Macierz Umysłu jest przyciągana przez biologicznego mężczyznę, a Upoważniacz Umysłu przez biologiczną kobietę. W ten sposób w transferze energii kobieta jest zdolna do upoważnienia tego, co może być wewnątrz świadomego umysłu mężczyzny tak ,że może poczuć się uduchowiona.

W bardziej ogólnym sensie to, co osiąga może być rozumiane jako męska zasada. To, co czeka na osiągnięcie może być rozumiane jako żeńska zasada. Bogactwo męskiego i żeńskiego systemu biegunowości jest interesujące, aczkolwiek nie skomentowalibyśmy dalej, a zasugerowalibyśmy dalsze rozważenie przez studenta.

PYTAJĄCY: Na karcie drugiej, a jest to Upoważniacz Umysłu widzimy kobietę siedzącą na czworokątnym bloku. Ona jest zakryta i siedzi pomiędzy dwoma filarami, które wyglądają na identyczne, a są pokryte rysunkami, a jeden jest ciemniejszy od drugiego. Przypuszczam, że zasłona reprezentuje zasłonę pomiędzy świadomością , a nieświadomością lub Macierzą i Upoważniaczem Umysłu. Czy to prawda ?

RA: Jestem Ra. To jest całkowicie prawdą.

PYTAJĄCY: Przypuszczam, że ona siedzi pomiędzy różnie ubarwionymi kolumnami z ciemną po jej lewej, żeby wskazać na tej pozycji równej szansy dla upoważnienia umysłu, aby to było pozytywnej albo negatywnej natury. Czy Ra mógłby to skomentować ?

RA: Jestem Ra. Choć to prawda, to nie jest to tak spostrzegawcze jak uwaga, że Kapłanka tak, jak ta figura jest nazywana, siedzi wewnątrz struktury, w której biegunowość symbolizowana, jak trafnie zauważyłeś przez świetlne i mroczne filary, jest integralną i konieczną częścią. Niezasilony umysł nie ma żadnej biegunowości tak, jak inteligentna nieskończoność jej nie ma. Natura sub-sub-sub-Logosu, który oferuje doświadczanie trzeciej gęstości ma jedną biegunowość nie poprzez wybór, lecz dzięki ostrożnemu projektowi.

Dostrzegamy niejasne zdanie. Biegunowość Upoważniacza nie należy do wyboru Macierzy. To należy do akceptacji Macierzy takie, jakie jest dane.

PYTAJĄCY: Innymi słowy ta szczególna iluzja ma biegunowość jako swoje założenie, które może być reprezentowane przez strukturalne znaczenie tych kolumn. Czy to prawda ?

RA: Jestem Ra. To prawda.

PYTAJĄCY: Wygląda mi na to, że te rysunki na każdej z tych kolumn są identyczne, ale na lewej kolumnie, tzn. po lewej stronie Kapłanki cienie są bardziej ciemne, co wskazuj, że zdarzenia i doświadczenia mogą być identyczne we wcieleniu, ale może być do nich podejście, ogląd i użytkowanie inne dla każde z biegunowości. Czy to prawda ?

RA: Jestem Ra. To prawda. Odnotujcie również, z symbolu wskazującego na duszę w manifestacji na każdym filarze, że Jeden Nieskończony Stwórca nie zważa na biegunowości, a oferuje siebie w pleni dla wszystkich.

PYTAJĄCY: Wygląda na to, że ksiązka na kolanach Kapłanki, która jest w połowie schowana przez szatę czy też materiał, który okrywa jej prawe ramię. Wyglądałoby na, że to wskazuje, że wiedza jest odstępna o ile zasłona jest uchylona, ale nie tylko jest schowana, lecz jest schowana częściowo przez jej wierzchnie okrycie, które ona musi usunąć, aby stać się świadomą wiedzy, którą ma dostępną. Czy to prawda ?

RA: Jestem Ra. W wyobrażeniu, że księga nie została stworzona przez Ra, prosimy o wyjęcie księgi z zawężonej formy. Twoje spostrzeznie są całkiem trafne.

Najważniejszą żeńska zasadą umysłu, która wg sugestii Ra była powiązana szczegółowo z tym, co może być nazwane uświęconą seksualnością jest, sama z siebie bez dodatku, księgą , w której ani żeńska, ani męska zasada nie może być użyta do czasu, aż męska zasada osiągnie i spenetruje, w symbolicznie płciowy sposób, wewnętrzne tajemnice żeńskiej zasady.

Wszystkie szaty w tym przypadku wierzchnie okrycia, chronią te zasady. W ten sposób istnieje wielkie, dynamiczne napięcie, jeśli macie taką wolę, pomiędzy macierzą, a Upoważniaczem Umysłu.

PYTAJĄCY: Czy istnieją jakieś inne części tego obrazu, które nie zostały dane przez Ra ?

RA: Jestem Ra. Symbole astrologicznie nie zostały dane przez Ra.

PYTAJĄCY: Czy fakt, że Kapłanka siedzi na czworokątnym bloku wskazuje, że Upoważniacz Umysłu dominuje lub stoi nad materialną iluzją ? Czy to jest w jakiś sposób prawdą ?

RA: Jestem Ra. Pozwól nam powiedzieć raczej, że ta figura, blisko ręki, tkwi, powiedzmy, wewnątrz całej manifestacji. Szans na osiągnięcie Upoważniacza jest kilka. Jednakże Upoważniasz sam nie wchodzi w manifestację.

PYTAJĄCY: Czy półksiężyc w koronie reprezentuje chłonność podświadomego umysłu ?

RA: Jestem Ra. Ten symbol nie była dany przez Ra, aczkolwiek nie jest on wstrętny, ponieważ waszej kulturze księżyc reprezentuje kobiecość, słońce męskość. W ten sposób akceptujemy tę część, jak część obrazu, bo to wygląda na brak znaczącego przekręcenia.

PYTAJĄCY: Czy symbol na przedniej części koszuli kapłanki był dany przez Ra ?

RA: Jestem Ra. Ta ansata sedna jest słusznym symbolem. Dodatki i niewiele przekręcenie tego symbolu tym samym jest astrologiczne i może być uwolnione z tego zawężenia.

PYTAJĄCY: Czy anasata sedna wskazywałaby na znak życia tak jak dusza ożywania materię ?

RA: Jestem Ra. To jest całkowicie prawdą. Co więcej, to oświeca pojęcie, które jest częścią archetypu, który ma do czynienia z ciągłością świadomości, która jest upoważniana we wcieleniu, poza wcielenie.

PYTAJĄCY: Czy winogrona narysowane na ubraniu nad ramieniem wynikają z komunikacji z Ra ?

RA: Jestem Ra. Tak.

PYTAJĄCY: Rozumiemy to jako wskazanie na żyzność podświadomego umysłu. Czy to prawda ?

RA: Jestem Ra. To prawda, o uczniu, acz zauważ funkcję płaszcza. To jest wielka ochrona dana przez naturę upoważnienia . Nieść owoc jest chronionym działaniem.

PYTAJĄCY: Wygląda na to, że ochrona tutaj jest opisana po prawej stronie Kapłanki, a nie po lewej. Czy to wskazuje, że istnieje ochrona dla pozytywnej ścieżki, ale nie dla negatywnej ?

RA: Jestem Ra. Postrzegasz trafnie wrodzony odchył widzące oko i słyszące ucho informacje dotyczące wyboru bardziej wydajnej biegunowości. Obecnie, o ile możecie tak to nazwać, sugerowalibyśmy jedno pełne pytanie.

PYTAJĄCY: Spróbuję dać przykład na działanie Upoważniacza Umysłu. Kiedy dziecko zyskuje czas w inkarnacji, to czy doświadczyłoby ono Upoważniacza oferującego zarówno pozytywny jak i negatywny potencjał myśli, że tak powiem, dla Macierzy by doświadczać to ,co zaczyna akumulować w Macierzy i kolorze oraz koloruje to w taki czy inny sposób w biegunowości zależącej od jej ciągłego wyboru tej biegunowości. Czy to jest w jakiś sposób prawdą ?

RA: Jestem Ra. Po pierwsze, znowu musimy zaakcentować różnicę pomiędzy archetypicznym umysłem, a procesem inkarnacyjnego doświadczania kompleksu umysłu/ciała/duszy.

Po drugie każde upoważnienie, które zostało osiągnięte przez Macierz jest zapisywane przez macierz, lecz doświadczone przez Wskaźnik tego upoważnionego działania. Doświadczenie Wskaźnika tego upoważnionego działania jest oczywiście zależne od ostrości procesów Przyspieszacza i Doświadczenia.

Możemy prosić, o ile są takowe, o krótsze pytania, zanim opuścimy ten instrument ?

PYTAJĄCY: Czy jest coś co możemy zrobić, żeby uczynić instrument bardziej komfortowym ablo aby poprawić kontakt ?

RA: Jestem Ra. Grupa wsparcia działa dobrze. Instrument sam może rozważyć pewne, wcześniejsze słowa i ich implikacje. Mówimy to, ponieważ ciągłe wzywanie energii witalnych, jeżeli pozwoli się na ich przetwarzania do ich końca, zakończy ten kontakt. Nie ma żadnej potrzeby ciągłego wzywania energii witalnych. Instrument musi odnaleźć klucz do tej zagadki czy też oblicza wzrastającej utraty tego szczególnego służenia w tym szczególnym splocie czasoprzestrzeni.

Wszystko jest dobrze. Ułożenia są przykładne.

Jestem Ra. Opuszczam was, moi przyjaciele, miłości i świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Pójdźcie dalej, więc, radując się w mocy i w pokoju Jednego Nieskończonego Stwórcy. Adonai.