Make your own free website on Tripod.com
RA, SESJA 93.,
18 sierpnia 1982 r.

RA: Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się z wami.

PYTAJĄCY: Moglibyście dać mi wskazanie na temat warunków instrumentu ?

RA: Jestem Ra. Fizyczny kompleks przekręceń tego instrumentu dużo bardziej zbliżył się do tego, co możecie nazwać granicą zera tzn., że instrument nie posiadając żadnej własnej fizycznej energii nie jest aż tak daleko od przekręceń fizycznego deficytu. Przekręcenia energii witalnej są nieco wzmocnione od ostatniej sesji.

PYTAJĄCY: Jakie jest uwarunkowanie naszego negatywnie zorientowanego gościa z piątej gęstości ?

RA: Jestem Ra. Ta jednostka jest z tą grupą, aczkolwiek w stanie biernym z powodu pewnego zestawiania w stosunku do odpowiedniej metody rozszerzania obranego zadania.

PYTAJĄCY: Dziękuję. Powiedzieliście wcześniej, że podstawą naszej obecnej iluzji jest pojęcie biegunowości. Chciałbym zapytać, skoro mamy zdefiniowane dwie biegunowości czyli służenie innym i służenie sobie, czy istnieje bardziej kompletna, elokwentna, bądź oświecająca definicja tych dwóch biegunowości czy jakiekolwiek inne informacje, których nie mamy, a które moglibyście dać o dwóch biegunach, a które z kolei dałyby nam lepszy wgląd w naturę własnej biegunowości ?

RA: Jestem Ra. Mało prawdopodobnym jest bardzie zwięzły czy też elokwentny opis biegunowości trzeciej gęstości niż służenie innym i służenie sobie z powodu natury przekręceń kompleksów umysłu/ciała/duszy w kierunku odczytywania pojęć odnoszących się do filozofii w terminologii etyki czy też działania. Jednakże możemy rozważyć biegunowości używające nieco innych terminów. W ten sposób możliwe wzbogacenie wglądu może być osiągnięte do pewnego stopnia.

Można rozważać biegunowości poprzez dosłowną naturę radowana przez fizyczną biegunowość magnesu. Negatywna i pozytywna z fizycznymi charakterystykami może być rozumiana tylko jako w fizycznym sensie. Należy zauważyć w tym kontekście, że jest prawie niemożliwym osąd biegunowości działania bądź jednostki tak, jak nie możliwym jest ocena relatywnego dobra negatywnych i pozytywnych biegunów magnesu.

Inna metoda spoglądania na biegunowości może angażować pojęcie promieniowania/wchłaniania. To co jest pozytywne, to promieniuje, a to co jest negatywne wchłania.

PYTAJĄCY: O ile ja to rozumiem trafnie, to przed procesem zasłony, biegunowości promieniowania i pochłaniania istniały w pewnej części stworzenia, ale biegunowość służenia innym/służenia sobie, z którą jesteśmy zaznajomieni, nie rozwinęła się, a jedynie ukazała po procesie zasłony jako dodatek do listy możliwych biegunowości w stworzeniu. Czy to prawda ?

RA: Jestem Ra. Nie.

PYTAJĄCY: Czy poprawicie mnie ?

RA: Jestem Ra. Opis biegunowości jako służenie sobie i jako służenie innym, od początku naszego stworzenia tkwił w architekturze podstawowego Logosu. Przed procesem zasłony Przed procesem zasłony wpływ działań podjętych przez umysły/ciała/dusze nie były namacalne do wystarczająco znaczącego stopnia by pozwolić wyrazić tę biegunowość jako znacząco użyteczną. Przez okres tego, co nazwalibyście czasem to wyrażenie biegunowości naprawdę działało modyfikując odchyły umysłów/ciał/duszy tak, że one ostatecznie mogłyby być zebrane w żniwie. Proces zasłaniania uczynił biegunowość o wiele bardzie efektywną.

PYTAJĄCY: To mogę poczynić analogię w tym, kiedy polaryzacja w atmosferze następuje i tworzy gromy oraz błyskawice, a także dużo działania, to bardziej ostre doświadczenie mogłoby być porównane do polaryzacji w świadomości, która tworzy bardzie żywe doświadczenie. Czy to byłaby stosowana analogia ?

RA: Jestem Ra. Ta analogia zawiera płytkość w tym, że uwaga jednostki może być na burze przez czas trwania burzy. Jednakże burza wytwarza warunki, które nie są stałe podczas, gdy polaryzujące warunki są stałe. Dodawszy te warunki, możemy zgodzić się z Twoją analogią.

PYTAJĄCY: Wraz z trzecią kartą tarota dochodzimy do pierwszych dodatków do archetypu po procesie zasłony tak, jak to rozumiem. Przypuszczam, że ten trzeci archetypy jest, że tak powiem, załadowany w taki sposób, żeby stworzyć, skoro wygląda na to, że to jeden z podstawowych celów tego szczególnego Logosu w procesie ewolucyjnym. Czy mam w jakiś sposób rację w tym, co powiedziałem ?

RA: Jestem Ra. Zanim odpowiemy na wasze pytanie, to prosimy o cierpliwość, bo musimy przetestować kompleks umysłu tego instrumentu po to, abyśmy mogli poruszać lewą kończyną górną. Jeżeli nie będziemy zdolni do wpłynięcia na pewną ulgę od bólu, to będziemy musieli odejść. Prosimy o cierpliwość, w czasie kiedy będziemy robili to, co jest stosowne.

(30 sekund przerwy)

Jestem Ra. Wybuchy bólu będą trwały. Jednakże krytyczna część intensywnego bólu została załagodzona przez zmianę pozycji.

Twoje przypuszczenie jest trafne.

PYTAJĄCY: Wygląda mi na to, że nie ma żadnej wskazówki co do biegunowości za wyjątkiem możliwego ubarwienia wielu pucharów. Cześć z nich jest ubarwiona na czarno, a część na biało. Czy to wskazywałoby, że każde doświadczenie ma wewnątrz siebie możliwe negatywne bądź pozytywne użycie tego doświadczenia, które jest przypadkowo generowane przez to, co wygląda na koło fortuny ?

RA: Jestem Ra. Twoje przypuszczenie jest rozważne. Jednak jest ono oparte na kompleksie pojęć, który ma pochodzenie astrologiczne. Dlatego rosimy was, żebyście zatrzymali pojęcie biegunowości, aczkolwiek abyście uwolnili puchary z ich zawężonej formy. Element, który omawiasz, nie jest w swym ruchu w oryginalnej formie, lecz naprawdę utrzymuje słońce od duszy ono lśni w ochronie ponad przyspieszaczem od początku złożoności do spostrzeżenia kompleksu umysłu/ciała/duszy.

Naprawdę to można raczej odnaleźć biegunowość wyrażoną, po pierwsze przez wiele szans zaoferowanych w materialnej iluzji, która jest zobrazowana przez nie-biały i nie-ciemny kwadrat, na którym jednostka z obrazu jest usadowiona. To nie jest w punkcie centralnym, ale wyślizguje się z jednej strony na drugą. Na obrazie zauważcie sugestię, że oferowanie iluzji często wygląda na zasugerowanie szans leżących na ścieżce po stronie lewej ręki lub, jak można to zreferować prościej, na ścieżce służenia sobie. To jest część natury Przyspieszacza Umysłu.

PYTAJĄCY: Wygląda na to, że stopa jednostki stoi na niestabilnej podstawie, która jest ciemna od tyłu i jasna od przodu. Przypuszczam, że możliwe, że to wskazuje, że jednostka stojąca na niej mogłaby się zakołysać w jednym z tych kierunków na lewą bądź prawą stronę ścieżki. Czy to prawda ?

RA: Jestem Ra. To jest najlepsze spostrzeżenie.

PYTAJĄCY: Ptak, jak sądzę, może być posłańcem dwóch ścieżek opisanych przez pozycję skrzydeł niosących przyspieszacz, który mógłby być użyty by polaryzować jedną z dwóch ścieżek. Czy to jest w jakiś sposób prawdą ?

RA: Jestem Ra. Słusznym spostrzeżeniem jest, że pozycja skrzydlatego stworzenia jest znacząca. Bardziej słusznym spostrzeżeniem tej jednostki i jej znaczenia jest uświadomienie, że kompleks umysłu/ciała/duszy, mając kontakt z upoważnionym ja, teraz zaczyna swój lot w kierunku wielkiego Logosu, który jest tym, co jest poszukiwane przez adepta.

Co więcej, natura uskrzydlone stworzenia jest powtarzana zarówno przez kobietę trzymającą je, jak i przez symbol żeński, który spoczywa na stopie postaci tzn., że natura przyspieszacza należy zdecydowanie do nieświadomości, pochodzącej z tego, co nie jest z umysłu i co nie ma powiązania intelektem, który, jak wy to nazywacie, poprzedza oraz jest współtowarzyszący katalitycznemu działaniu. Beż świadomej intencji, użycie przyspieszacza nigdy nie jest przetwarzane przez medytację, konceptualizację czy wyobraźnię.

PYTAJĄCY: Prosiłbym, o ile to możliwe, o przykład działania tego, co nazywamy Przyspieszaczem Umysłu w tym szczególnym zachodzącym procesie. Czy mógłby dać taki przykład ?

RA: Jestem Ra. Wszystko co atakuje wasze zmysły jest przyspieszaczem. My, mówiąc do grupy wspomagania przez ten instrumentu, oferujemy przyspieszacz. Konfiguracje każdego w grupie ciała oferują przyspieszacz poprzez komfort/dyskomfort. Tak naprawdę, to wszystko co jest nieprzetwarzane, a co przychodzi przed zauważeniem kompleksu umysłu/ciała/duszy jest przyspieszaczem.

PYTAJĄCY: To obecnie otrzymujemy przyspieszacz umysłu, bo jesteśmy świadomi komunikacji z Ra i otrzymujemy przyspieszacz ciała, ponieważ nasze ciała odczuwają wszystko, ale czy Ra może opisać przyspieszacz duszy i czy my obecnie otrzymujemy ten przyspieszacz, jeśli nie , to czy Ra mógłby dać nam przykład niego ?

RA: Jestem Ra. Przyspieszacz, który jest przetwarzany przez ciało, jest przyspieszaczem dla ciała. Przyspieszacz, który jest przetwarzany przez umysł, jest przyspieszaczem dla umysłu. Przyspieszacz, który jest przetwarzany przez duszę, jest przyspieszaczem duszy. Indywidualny kompleks umysłu/ciała/duszy może użyć każdego przyspieszacza, który przychodzi, zanim się go zauważy, czy on będzie przez ciało i jego zmysły czy jakieś inne wysoce rozwinięte źródło, w swój unikalny sposób, żeby uformować doświadczenie unikalne dla niego, z jego odchyłami.

PYTAJĄCY: Czy miałbym rację mówiąc, że archetyp dla Przyspieszacza Umysłu jest modelem Logosu dla jego najbardziej wydajnego planu działania bądź użycia przyspieszacza umysłu ?

RA: Jestem Ra. Tak.

PYTAJĄCY: To czy adept, stając się zaznajomiony z archetypem Logosu w każdym przypadku, byłby zdolny do najbardziej wydajnego użycia planu ewolucji Logosu ? Czy to prawda ?

RA: Jestem Ra. W archetypicznym umyśle ma się zasób nieszczególnego planu ewolucji, lecz raczej plan czy architekturę natury ewolucji To może wyglądać na małą różnicę, ale ma to swoje znaczenie w bardziej klarownym postrzeganiu użycia tego zasobu głębokiego umysłu.

PYTAJĄCY: To Ra zaprezentował obrazy, które znamy jako tarot tak, żeby egipscy adepci czasu mogli przyspieszyć swoją osobistą ewolucję ? Czy to prawda i czy był jakiś inny powód prezentacji tych obrazów przez Ra ?

RA: Jestem Ra. To prawda.

PYTAJĄCY: Czy byli jacyś inni użytkownicy tarota poza tymi, których wymieniłem ?

RA: Jestem Ra. Dla ucznia tarota obrazy oferują zasób uczenia się/nauczania procesów ewolucji. Dla każdej innej jednostki to są obrazki i nic więcej.

PYTAJĄCY: Konkretnie to myślałem na temat faktu, że Ra we wcześniejszej sesji mówił na temat tarota jako systemie wróżenia Moglibyście powiedzieć ci mieliście przez to na myśli ?

RA: Jestem Ra. Z powodów wpływu Chaldejczyków system archetypicznych obrazów został wcielony przez kapłanów tego okresu w system studiów opartych na astrologii, uczenia się i wróżenia. To nie był cel, dla którego Ra rozwinął tarota.

PYTAJĄCY: Trzecia karta także ukazuje różdżkę, jak przypuszczam, w prawej ręce. Kula na wierzchu różdżki jest okrągłym magicznym kształtem. Czy mam w jakiś sposób rację, że Przyspieszacz Umysłu sugeruje możliwe ostateczne użycie magii opisanej prze tę różdżkę ?

RA: Jestem Ra. Różdżka jest astrologiczna w swym pochodzeniu i jako obraz może być uwolniona z zawężenia. Kula duchowej mocy jest wskazaniem, że naprawdę każda szansa jest płodna w najbardziej ekstrawaganckie magiczne szanse do przewidzenia przez adepta.

PYTAJĄCY: Fakt, że ubiór jednostki jest przezroczysty wskazuje na półprzejrzystość zasłony dla katalitycznego procesu. Czy to prawda ?

RA: Jestem Ra. Musimy przerwać znowu.

(15 sekund przerwy)

Jestem Ra. Kontynuujemy w warunkach nieco mniej nuż optymalne. Jednakże z powodu natury otwarcia tego instrumentu na nas nasza ścieżka jest całkiem wyraźna i będziemy kontynuować. Z powodu wybuchów bólu musimy prosić o powtórzenie ostatniego pytania.

PYTAJĄCY: Byłem ciekaw czy przezroczystość odzieży na trzeciej karcie wskazuje na półprzenikalną naturę zasłony pomiędzy świadomym i nieświadomym umysłem ?

RA: Jestem Ra. To jest rozważne spostrzeżenie i nie można powiedzieć, że jest ono mylne. Jednak intencjonalna sugestia w ogóle jest echem naszej wcześniejszej sugestii, że natura przyspieszacza pochodzi z nieświadomości czyli, że zewnętrzny przyspieszacz przechodzi przez zasłonę.

Wszystko co dostrzegasz wygląda na świadomie dostrzeżone. To nie jest trafne przypuszczenie. Wszystko, co jest postrzegane, jest postrzegane jako przyspieszacz podświadomie. Z czasem, powiedzmy, umysł rozpoczyna docenienie przyspieszacza, że przyspieszacz był filtrowany przez zasłonę, a w pewnych przypadkach wiele jest zasłonięte w najbardziej widocznym postrzeganiu.

PYTAJĄCY: Nie bardzo rozumiem znaczenia węży, które ozdabiają głowę jednostki na tym rysunku Czy one pochodzą od Ra, a jeśli tak, to za czym one stoją ?

RA: Jestem Ra. One są kulturowe w naturze. W kulturze, której te obrazy były dane, wąż był symbolem mądrości. Tak naprawdę, to dla ogólnego widza tych obrazów najbardziej trafną treścią tej części kompleksów pojęć może być uświadomienie, że wąż jest tym co jest mocarne magicznie. W pozytywnym sensie tzn., że wąż ukaże się na stronie promieniowania indygo ciała postaci na rysunku. Kiedy treść jest negatywna, to można odnaleźć węża na ośrodku splotu słonecznego.

PYTAJĄCY: Czy istnieje jakieś znaczenie tego węża ? Czy istnieje jakaś w stosunku do węża tak, jak my go doświadczamy w tej iluzji ?

RA: Jestem Ra. Przypuszczamy, że pytacie o węża tak, jak on jest używany w tych obrazach niż w formie drugiej gęstości, które jest częścią waszego doświadczania. Istnieje znaczenie formy węża w waszej własnej kulturze, ale ono nie jest nasze czyli wąż jest symbolem tego, co niektórzy nazywają kundalini, a co dyskutowaliśmy we wcześniejszym materiale.

PYTAJĄCY: Czy istnieje jakiś inny aspekt tej trzeciej karty, który Ra mógłby skomentować obecnie ?

RA: Jestem Ra. Można powiedzieć, że jest dużo innych aspektów, które inny uczeń może odnotować i rozważyć na tym rysunku. Jednakże naturą nauczania/uczenia się jest unikanie naruszenia rzeczywistości uczenia się/nauczania wobec ucznia. Całkowicie się zgadzamy komentować wszystkie obserwacje, które uczeń może poczynić. Nie możemy powiedzieć nic poza to jakiemukolwiek uczniowi.

Dodalibyśmy, że oczekiwanym jest, żeby każdy uczeń naturalnie posiadał unikalne doświadczenie postrzegania radząc sobie każdym obrazem. Dlatego nie należy oczekiwać, że pytający będzie pytał zbiorczo za wszystkich uczniów. Należy raczej oczekiwać i akceptować, że pytający zada część pytań, które zbudują serię pojęć, które dotyczących każdego archetypu, które z kolei zaoferują każdemu następnemu uczniowi szansę na bardziej doinformowaną naukę na temat archetypicznego umysłu.

Możemy prosić o jedno pytanie obecnie. Jesteśmy zadowoleni, że ten instrument zapamiętał prośbę o zachowanie pewnej części transferowanej energii, aby uczynić bardziej komfortowym przejście z powrotem do stanu przebudzenia. Dlatego sądzimy, że jest wystarczająco energii na jeszcze jedno pytanie.

PYTAJĄCY: Przypuszczam, że macie na myśli jedno pełne pytanie. Zawrę to pytanie w tej formie. Chciałbym poznać znaczenie kształtu ansaty sedna, a jeżeli to jest zbyt dużo, to zapytam tylko czy jest coś co możemy zrobić, aby uczynić instrument bardzie komfortowym, albo aby poprawić kontakt ?

RA: Jestem Ra. Istnieją matematyczne proporcje na tym rysunku, które mogą dać korzyść w bardzie doinformowanym wglądzie do jednej część zagadki. Nie chcielibyśmy rozwiązywać tej zagadki, Możemy wskazać, że ansata sedna jest częścią kompleksów pojęć archetypicznego umysłu, okrąg wskazuje na magię duszy, krzyż wskazuje na naturę manifestacji, która może mieć tylko wartość po utracie. W ten sposób intencja ansaty sedna ma być rozumiana jako obraz wieczności wchodzące w i przez manifestację oraz poza manifestację przez poświęcenie i transformacje tego, co jest manifestem.

Grupa wspomagania funkcjonuje dobrze. Kręcona woda doświadczona przez instrument konkretnie pomogła instrumentowi w pomniejszeniu przekręcenia bólu.

Wszystko jest dobrze. Ułożenia są dobrze utrzymywane.

Opuszczamy was, moi przyjaciele, miłości i świetle Nieskończonego Jednego. Pójdźcie dalej, dlatego, radując się w mocy i w pokoju Jednego Nieskończonego i Wspaniałego Stwórcy. Adonai.