Make your own free website on Tripod.com
RA, SESJA 94.,
26 sierpnia 1982 r.

RA: Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Komunikuję się z wami.

PYTAJĄCY: Moglibyście dać mi wskazanie na temat warunków instrumentu ?

RA: Jestem Ra. Istnieje małe zwiększenie deficycie energii. Nie jest ono konkretne. Wszystko inne jest takie jak w poprzedniej sesji.

PYTAJĄCY: W poprzedniej sesji wypowiedziano zdanie, że dużo jest zakryte dla najbardziej widocznej obserwacji. Czy Ra mógłby rozwinąć co miał przez to na myśli ? Przypuszczam, że to oznacza zasłonę wszystkiego, co jest poza granicami tego co nazywamy naszą fizyczną percepcją mającą do czynienia ze spektrum światła, itd., ale taktem moja intuicja mi mówi, że istnieje coś więcej niż to, co jest zasłonięte. Czy Ra rozwinąłby to pojęcie ?

RA: Jestem Ra. Jesteś spostrzegawczy w swoim przypuszczeniu. Naprawdę to nie mieliśmy na myśli żądnych sugestii, że fizyczny aparat obecnej iluzji został ograniczony jak część procesu zasłaniania. Wasze fizyczne ograniczenia są takie jaki są takie jakie są.

Jednak z powodu unikalnych odchyłów każdego kompleksu umysłu/ciała/duszy istnieją czasami bardzo proste przykłady przekręcenia, kiedy nie istnieje żaden widoczny powód takiego przekręcenia. Pozwólcie nam użyć przykładu niedojrzałego mężczyzny, który spotyka i rozmawia jasno z młodą kobietą, której fizyczna forma ma odpowiednią konfigurację, żeby spowodować u tej męskiej jednostki aktywację seksualnego pobudzenia czerwonego promieniowania.

Słowa mogą dotyczyć prostych tematów takich jak nazwy informacje w stosunku do zamieszkania i różnych innych wspólnych zmian wibracyjnego kompleksu dźwięku. Męska jednostka jednakże używa prawie całej dostępnej świadomości jaką posiada w rejestrowaniu atrakcyjności kobiety. To może być również prawdą u kobiety.

W ten sposób cała wymiana informacja może być bez znaczenia z powodu właściwego przyspieszacza ciała. To jest nieświadomie kontrolowane i nie jest świadomą decyzją. Ten przykład jest uproszczony.

PYTAJĄCY: Narysowałem mały diagram, w którym po prostu pokazałem strzałę, która reprezentuje przyspieszacz penetrujący linię ze stosowanym kątami dla linii, która jest zasłoną depozytującą to, co ja nazwałbym ścieżką prawej ręki i ścieżką lewej ręki, a jak nazwałem te dwie składnice Doświadczenia. Czy to mogłaby być z grubsza analogia w jaki sposób przyspieszacz jest filtrowany przez zasłonę, aby stać się doświadczeniem ?

RA: Jestem Ra. Znowu częściowo to prawda. Głębsze odchyły kompleksu umysłu/ciała/duszy sterują przyspieszaczem wokół wielu wysp pozytywności i negatywności tak, jak są wyrażane w archipelagu głębszego umysłu. Jednakże analogia nie jest trafna w tym, że to nie idzie na konto dalszej polaryzacji, która z pewnością jest dostępna dla świadomego umysłu, potem jak się dostrzegło częściowo spolaryzowany przyspieszacz pochodząc z głębokiego umysłu.

PYTAJĄCY: Wygląda mi na to, że Doświadczanie Umysłu działałby jak w taki sposób w stosunku do zmiany natury zasłony tak, że przyspieszacz byłby filtrowany tak, że miałby być akceptowalny w odchyle, który ma być stale wybierany przez jednostkę. Np., jeżeli obrało się ścieżkę prawej ręki, to Doświadczenie Umysłu zmieniłoby przepuszczalność zasłony, żeby zaakceptować coraz bardziej pozytywny przyspieszacz. Również inne coś odwrotnego byłoby prawdą przy akceptacji bardziej negatywnego przyspieszacza, o ile ścieżka lewej byłaby tą, która jest obrana. Czy to prawda ?

RA: Jestem Ra. To jest nie tylko prawda, lecz istnieją dalsze konsekwencje tego. Gdy jednostka będzie zwiększała swoje doświadczanie, to będzie coraz bardziej obierała pozytywne interpretacje przyspieszacza o ile jest na ścieżce służenia innym oraz negatywn e interpretacje przyspieszacza, o ile doświadczenie jest na ścieżce służenia sobie.

PYTAJĄCY: To mechanizm zaprojektowany przez Logos w stosunku do działania przyspieszacz dający wynik w doświadczaniu, był planowany jako samoprzyspieszający w tym, że stworzyłby proces zmiennej przepuszczalności. Czy to zdanie jest adekwatne ?

RA: Jestem Ra. Żadna zmienna przepuszczalność nie jest zamieszana w pojęcia, które właśnie dyskutujemy. Poza tym masz rację.

PYTAJĄCY: Teraz mogę zrozumieć, że użyję tego słabego terminu, konieczność archetypu przyspieszacz umysłu, ale jaki jest powód posiadania plany czy tez modelu Doświadczania Umysłu innego niż ten prosty model z dwojakimi składnicami dla negatywnego i pozytywnego przyspieszacza ? Wygląda mi na to, że pierwsze przekręcenie wolnej woli lepiej służyłoby, gdyby nie było żadnego modelu doświadczania. Czy moglibyście mi to wyjaśnić ?

RA: Jestem Ra. Twoje pytanie jest oczywiście interesujące, a twoja pomieszanie, miejmy nadzieję, że pomocne. Nie potrafimy uczyć się/nauczać ucznia. Musimy po prostu zauważyć, jak to już zrobiliśmy wcześniej, przyciąganie różnych archetypów do męskości i żeńskości. Sugerujemy, że ta linia rozważań może udowodnić produktywność.

PYTAJĄCY: W czwartym archetypie karta pokazuje nam mężczyznę, którego ciała zwrócone jest w przód. Przypuszcza, że to wskazuje, że Doświadczenie Umysłu osiągnie przyspieszacz. Jednak twarz jest zwrócona na lewo co wg mnie wskazuje, że podczas osiągania przyspieszacza negatywny przyspieszacz będzie bardziej widoczny w swej mocy i działaniu. Czy Ra mógłby to skomentować ?

RA: Jestem Ra. Archetyp Doświadczania Umysły niczego nie osiąga, o uczniu, lecz z twardym autorytetem pojmuje to, co jest dane. Pozostałe uwagi wskazują na spostrzegawczość.

PYTAJĄCY: Doświadczenie siedzi na kwadracie materialnej iluzji, która jest ubarwiona o wiele ciemniej niż to jest na Karcie Numer Trzy. Jednakże tam jest kot na tym kwadracie. Sądzę, że skoro doświadczenie jest zyskane, to natura iluzji drugiej gęstości jest rozumiana, a negatywne i pozytywne aspekty oddzielone. Czy Ra Mógłby to skomentować ?

RA: Jestem Ra. Ta interpretacja różni się znacznie od intencji Ra. Kierujemy uwagę na kulturowe znaczenie wielkiego kota, który strzeże. Czego, o uczniu, on strzeże ? i jakim sztandarem rozświeca on mrok manifestacji ? Biegunowości są oczywiście obecne, a oddzielenie nieistniejące za wyjątkiem segregacji, która jest wynikiem nagromadzonego doświadczenia. Inne wrażenia były intencją tej konfiguracji osadzonego obrazu z jego mleczno-białą nogą i jego wyostrzoną stopą.

PYTAJĄCY: Na Karcie Numer Trzy stopy żeńskiej jednostki są na niestabilnej platformie co znaczy dwojaką biegunowość dzięki jej kolorowi. Na Karcie Numer Cztery jest dna stopa jest tak ułożona, że jak jednostka stanie na szpicu, to się to stosownie zrównoważy. Druga stopa jest zwrócona na lewo. Czy Ra mógłby skomentować moją obserwację, że jakby jednostka stanęła na tej stopie, to byłoby to bardzo, bardzo dobrze zrównoważone ?

RA: Jestem Ra. To jest ważne spostrzeżenie, bo to jest klucz nie tylko do te kompleksu pojęć, lecz również do innych. Możecie wyobrazić sobie węgielnicę, która czasami będąc rozłupywana, bo jest jedną stopą od bycia bezpiecznym fundamentem poprzez naturę doświadczania i ciągle przez tę samą naturę doświadczania jest ostrożnie, precyzyjnie i architektonicznie umieszczona na w podstawie tego kompleksu pojęć, a tak naprawdę w archetypicznym kompleksie umysłu. Doświadczenie (Karta Numer Cztery) ma naturę bardziej kąśliwego wyrażania architektury doświadczania zarówno w kruchości struktury, jak i pewności struktury.

PYTAJĄCY: Z ułożenia tej męskiej jednostki, która patrzy na lewo z prawą stroną zwróconą na lewo, wygląda mi na to, że ta karta wskazywałaby należy stać w pozycji obronnej w kwestii ścieżki na lewej stronie, ale nie ma potrzeby martwienia w kwestii ścieżki prawej ręki. Czy Ra mógłby to skomentować ?

RA: Jestem Ra. I znowu, to nie jest sugestia, którą życzyliśmy sobie zaoferować. Jednak nie można powiedzieć, że spostrzeżenie jest nietrafne.

PYTAJĄCY: Magiczny kształt jest na prawej krawędzi Karty Numer Cztery, co wskazuje wg mnie, że duchowe doświadczenie leżałoby na ścieżce prawej reki. Czy Ra mógłby to skomentować ?

RA: Jestem Ra. Tak. Liczba wyraża naturę doświadczenia posiadanie swojej uwagi złapanej w to, co może być nazwane przyspieszaczem lewej ręki. Podczas gdy moc, magia są dostępne na ścieżce prawej ręki.

Natura doświadczania jest taka, że uwaga mus być stale poświęcona rożnorodnościom doświadczania. Ci, których podejrzewa się o negatywność lub interpretuje się jako negatywnych mogą być widziani jako w obfitości. Jest wielkim wyzwaniem powziąć przyspieszacz i odnaleźć magiczne, pozytywne doświadczenie. To, co jest magiczne w negatywnym doświadczaniu dużo dłużej przychodzi, powiedzmy w trzeciej gęstości.

PYTAJĄCY: Oba, trzeci i czwarty archetypy, tak jak to rozumiem, pracują razem w oddzielnym celu tworzenia biegunowości w najbardziej wydajny możliwy sposób. Czy to prawda ?

RA: Jestem Ra. Nie można powiedzieć, że to nieprawda. Sugerujemy kontemplację na temat tego kompleksu myśli.

PYTAJĄCY: To przed procesem zasłony to, co my nazywamy przyspieszaczem po zasłonie nie było przyspieszaczem po prostu dlatego, że niezbyt wydajnie tworzyło, ponieważ proces ładowania przyspieszacza, jak możecie powiedzieć, który narysowałem na diagramie, przechlać przez zasłonę i stając się spolaryzowanym doświadczeniem nie miał efektu, ponieważ oglądanie tego, co nazywamy przyspieszaczem przez jednostkę było widziane bardziej klarownie, skoro doświadczenie Jednego Stwórcy, a nie czegoś innego było funkcją kompleksów umysłu/ciała/duszy. Czy Ra mógłby skomentować to zdanie ?

RA: Jestem Ra. Dyskutowana pojęcia wyglądają, że brak w nich znaczącego przekręcenia.

PYTAJĄCY: Dziękuję. W Karcie Numer Cztery oczekujemy zrozumieć wynik katalitycznego działania i dzięki temu większej definicji pomiędzy obszarami ciemnymi i jasnymi. Rzucając okiem na te kartę zauważamy, że jest to zdecydowanie ciemniej ubarwione w pewnych obszarach, a jaśniej w innych w ogólnym sensie niż na Karcie Numer Trzy, co wskazuje, że nastąpiło długie oddzielenie pomiędzy dwoma odchyłami i powinno nastąpić po to, aby podążać planem doświadczania. Czy Ra mógłby to skomentować ?

RA: Jestem Ra. Jesteś spostrzegawczy, o uczniu.

PYTAJĄCY: Ptak z Karty Numer Trzy wygląda na umieszczony w środku jednostki na Karcie Numer Cztery w tym, że zmienił się od swego lotu na Karcie Numer Trzy. Lot osiągnął swój cel i stał się częścią centralną częścią tego doświadczenia. Czy Ra mógłby to skomentować ?

RA: Jestem Ra. To spostrzeżenie jest słuszne, o uczniu, lecz co uiczeń sądzi, że co ptak oznacza ?

PYTAJĄCY: Sądziłbym że ptak oznacza, że komunikacja, która przychodzi jako przyspieszacz znaczony w Karcie Numer Trzy jest akceptowany przez kobietę i używany staje się częścią doświadczenia. Nie jestem wcale tego pewny. Czy mam w jakiś sposób rację ?

RA: Jestem Ra. To ma nieco sensu.

PYTAJĄCY: Będę musiał nad tym popracować.

To przypuszczam, że skrzyżowane nogi jednostki na Karcie Cztery maja podobne znaczenie do ansaty sedna. Czy to prawda ?

RA: Jestem Ra. To prawda. Krzyż sformowany przez kończyny na obrazie znaczy to, co jest naturą kompleksów umysłu/ciała/duszy w manifestacji waszej iluzji. Nie ma doświadczenia, które nie byłoby nabyte wysiłkiem pewnego rodzaju i nie ma żądnego działania służenia sobie albo innym, które nie miąłby ceny d jednostki objawiającej się i współmiernej ze swoją czystością. Wszystkie rzeczy w manifestacji mogą być rozumiane w taki lub inny sposób jako oferta po to, żeby transformacje mogły mieć miejsce na poziomie odpowiednim do działania.

PYTAJĄCY: Ptak jest wewnątrz okręgu na przedzie jednostki na Karcie Cztery. Czy to miałoby takie same znaczenie jak jak okrągła część ansaty sedna ?

RA: Jestem Ra. To jest wyspecjalizowana forma znaczącego kształtu. Jest ona wyspecjalizowana w wielkiej części z powodu natury skrzyżowanych nóg manifestacji, której wcześnie dyskutowaliśmy,

PYTAJĄCY: Jednostka na Karcie Cztery ubiera spódnicę o dziwnym kształcie. Czy jest jakieś znaczenie tej spódnicy ?

RA: Jestem Ra. Tak.

PYTAJĄCY: Spódnica jest rozszerzona na lewo, a jest nieco krótsza w prawym kierunku. Czarny worek wisi u pasa jednostki na lewej stronie. Wygląda mi na to, że czarny woreczek zaznajamiania się z materialnym posiadaniem dóbr jako część ścieżki po lewej stronie. Czy Ra mógłby to skomentować ?

RA: Jestem Ra. Choć znaczenie tego nie było intencją Ra jako część tego kompleksu pojęć, to sądzimy że interpretacja jest całkiem akceptowalna.

(30 sekund przerwy)

Jestem Ra. Skoro obserwujemy przerwę w pytaniach, to chcemy powiedzieć, że poziom transferowanej energii zmniejsza się gwałtownie i w związku z tym zaoferowalibyśmy szansę na jedno bardzie pełne pytanie podczas tej sesji, o ile jest takie pragnienie.

PYTAJĄCY: Powiedziałbym, ze ta karta będąc męską wskazywałaby, doświadczenie jest zyskiwane, to umysł staje się motywatorem albo tym co osiąga bądź też robi więcej niż prosty doświadczacz przed zyskaniem działania katalitycznego. Istnieje wielka tendencja, aby kierować kompleksem umysłu/ciała/duszy, a poza tym zapytałbym tylko czy jest coś co możemy zrobić, żeby uczynić instrument bardziej komfortowym albo aby poprawić kontakt ?

RA: Jestem Ra. W kontekście twojego przedostatniego pytania sugerowalibyśmy, żebyś rozważył kształt odzienia ponownie w stosunku do tego, jaki obraz ono niesie. Taki ubiór nie jest naturalny. Kształt jest znaczący i odpowiada na linie twoich pytań.

Grupa wspomagania troszczy się dobrze o instrument. Prosilibyśmy, aby zostały podjęte działania kiedy instrumentu zaoferowano dar przekręcenie w kierunku niezwykłego zimna przez przyjaciela z piątej gęstości, który was pozdrawia.

Chociaż możecie być mniej niż zadowoleni z ekwipunku, to możemy powiedzieć, że wszystko jest przygotowane tak dobrze, jak każdy był w stanie to zrobić. Dlatego dziękujemy każdemu za ostrożne ułożenia. Wszystko jest dobrze.

Opuszczamy was, moi przyjaciele, miłości i świetle Jednego Wspaniałego Nieskończonego Stwórcy. Pójdźcie dalej, więc, radując się w mocy i w pokoju Jednego. Adonai.