Make your own free website on Tripod.com
RA, SESJA 96.,
9 września 1982 r.

RA: Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się z wami.

PYTAJĄCY: Moglibyście dać mi wskazanie na temat warunków instrumentu ?

RA: Jestem Ra. Fizyczny deficyty energii jest znacząco większy niż podczas ostatniej sesji. Również nastąpiło konkretne zmniejszenie się energii witalnych, chociaż dodatkowy poziom energii dla mentalno/emocjonalnych przekręceń normalnego stanu są już dostępne.

PYTAJĄCY: Instrument pyta, czy dom, który ma być naszym nowym miejscem może być palowany i czyszczony ? Nie planujemy położyć nowych dywanów. Czy czyszczenie dywanów. Które są tera jest akceptowalne ?

Chcę przyjąć ten dom w akceptowalnych granicach, tak żeby był neutralny po soleniu. Martwię się na temat warunków naszej pracy tam. Martwię się jedynie o warunki naszej pracy tam. Fizyczne umiejscowienie nie jest tak ważne. Mógłby Ra to skomentować ?

RA: Jestem Ra. To jest oczywiście preferencją tej grupy, co jest rozważeniem sytuacji w kwestii kontaktu z Ra.

Siedzibie, o którą pytacie, już została zaoferowana miała ilość błogosławieństwa tej grupy poprzez jej istnienie i jak powiedzieliśmy, każdy z waszych dni spędzony w miłości, harmonii i dziękczynieniu będzie kontynuował transformację mieszkania.

Prawdą jest, jak już powiedzieliśmy, że fizyczna czystość jest najważniejsza. Dlatego należy poczynić wysiłki, aby jak najbardziej gruntownie oczyścić mieszkanie. W tek kwestii należy zauważyć, czy w mieszkaniu jako całości, w którym rezydujecie czy w pomieszczeniu tych sesji jest brak kurzu, ziemi, które w tym miejscu są nazywane brudem. Jeżeli intencją jest oczyścić, tak bardzo, jak to fizycznie możliwe, to zapotrzebowanie fizycznej czystości jest wypełnione. Tak jest tylko wtedy, gdy niższa jednostka astralna ma, powiedzmy rozmieszczone części siebie w tzw. brudzie, aby uwaga mogła być zwrócona na usunięcie rozumniej istoty. Instrukcje co do tego zostały dane.

Możecie zauważyć, że jak każda jednostka dąży w każdym momencie, żeby być coraz bardziej w jedności ze Stwórcą, a się to nie udaje, to jest tak, ponieważ dąży się do nieskazitelności, a się jej nie osiąga. W każdym przypadku czystość intencji i gruntowność objawienia są docenione. Różnica pomiędzy próbą, a próbą i celem nie jest nigdy zauważalna i może być rozważana jako nieważna.

PYTAJĄCY: Sekwencja zdarzeń, które mama na myśli wygląda następująco: pierwsze jest malowanie, potem czyszczenie przesuwanie mebli, a potem solenie i użycie czosnku. Czy to jest dobre tak, jak każda inna sekwencja czy jakakolwiek inna sekwencja byłaby lepsza ?

RA: Jestem Ra. Każda sekwencja, która dałaby wynik w oczyszczeniu jest akceptowalna. Należy uważać, aby progi nie były podczas oczyszczania. Skoro taka struktura jak próg może wpłynąć na wasze rozważania, to odnosimy się do tego.

PYTAJĄCY: Czy Ra mógłby skomentować technikę błogosławienia wody, którą użyjemy do skropienia soli ? Przypuszczam, że mamy strząsnąć wodę bezpośrednio z naszych palców na linię soli. Jak dużo soli w ogóle powinno być strząśnięte na sól ? Jak mokre to powinniśmy mieć ? Chciałbym zrobić to dobrze.

RA: Jestem Ra. Błogosławiona woda może być taką, o której wcześniej mówiliśmy, albo może być taka, jak jest to napisane w liturgii przekręceń tego instrumentu czci Jednego Stwórcy, albo może to być woda z tego co nazywacie Kościołem Katolickim w formie wody świeconej.

Intencja błogosławienia jest zauważalną cechą błogosławionej wody. Woda może być strząśnięta nie tak, aby cała sól była zmoczona, lecz tak, żeby dobra część była zwilżona. To nie jest praca fizyczna. Substancje powinny wyglądać na idealny stan tak, że woda może być widziana jako aktywująca sól.

PYTAJĄCY: Planowałem przerysować karty unikając obcych dodatków dodanych przez tych, którzy przyszli po Ra i chciałbym szybko przejść do tych rzeczy, która zamierzam wyeliminować z każdej karty i zapytać Ra czy jest coś jeszcze, co powinno być wyeliminowane, żeby uczynić te karty tym czym były przed astrologicznymi i innymi dodatkami.

Wyeliminowałbym wszystkie litery z krawędzi karty z możliwym wyjątkiem numeru karty. Tak zrobiłbym w przypadku wszystkich kart. Na Karcie Numer Jeden wyeliminowałbym gwiazdę, różdżkę w dłoni Maga i rozumiem, że kula pozostaje, ale nie jestem pewien gdzie ona powinna być. Prosiłbym ra o skomentowanie tego.

RA: Jestem Ra. Po pierwsze, to eliminacja liter jest akceptowalna. Po drugie, eliminacja gwiazd jest akceptowalna we wszystkich przypadkach. Po trzecie, eliminacja różdżki jest stosowna. Po czwarte, kula może być widziana jako trzymana przez kciuk, palce wskazujący i drugi palec.

Po piąte, zauważylibyśmy, że nie jest możliwe zaoferowanie tego, co możecie nazwać właściwą talią kart, jeśli użylibyście tego stwierdzenia, tarota z powodu faktu, że kiedy obrazy były pierwszy raz rysowane, istniało wtedy przekręcenie na różne i rozmaite sposoby, w większości one były kulturowe.

Po szóste, choć to jest dobry przegląd obrazów przy braku dodatków astrologicznych, to należy zauważyć, że więcej ogólnych stwierdzeń, zdań i charakterystyk każdego kompleksu umysłu jest takich, które są znaczące. Usunięcie wszystkich przekręceń jest mało prawdopodobne, a w dużym stopniu nieistotne.

PYTAJĄCY: Nie sądziłem, że kiedykolwiek moglibyśmy wszystkie przekręcenia usunąć, ale trudno jest pracować, czy interpretować te karty z powodu jakości rysunków, a skoro przeszliśmy przez nie, to mamy lepsze pojęcie czym niektóre z tych rzeczy są i jak powinny być narysowane. Sądzę, że to potrafimy poprawić w jakość kart i usunąć nieco obcego materiału, który wprowadza w błąd.

Na drugiej karcie powinniśmy usunąć litery i gwiazdy. Na środku forma kobiety jest ubrana w coś, co wygląda jak ansata sedna i powinniśmy to zmienić. Czy to prawda ?

RA: Jestem Ra. Odbieramy to jako niekompletne pytanie. Prosimy o ponowne jego zadanie.

PYTAJĄCY: Sądzę, że powinienem ansie sedna wstawić w miejsce tego, co wygląda jak ansata sedna na przedzie kobiety. Czy to prawda ?

RA: Jestem Ra. To prawda.

PYTAJĄCY: Coś co ona ma na głowie sądzę, że wprowadza zamieszanie. Jak to powinno wyglądać ?

RA: Jestem Ra. Musimy pozwolić rozważyć uczniowi tę kwestię. Zauważamy, że choć to jest dodatek o podstawie astrologicznej, to kompleks pojęć jest całkowicie nieakceptowany, gdy się dowidzi z pewnym przeczuciem. Dlatego sugerujemy, o uczniu, abyś wybrał albo usunąć koronę, albo żebyś określił to znaczenie w taki sposób, aby wznieść kompleks pojęcia.

PYTAJĄCY: Na karcie numer cztery usuniemy wszystkie litery i gwiazdy, a wygląda na to, że znowu mamy sytuację usunięcia różdżki i włożenia kuli w dłoń ? Czy to prawda ?

RA: Jestem Ra. I znowu, to jest kwestia wyboru. Choć ono jest astrologiczne w naturze, to właśnie to szczególne berło ma możliwości odniesienia się w oryginalnie intencjonalnym kompleksie pojęcia.

Ten instrument doświadcza pewien brak przekręcenia, które nazywacie odpowiednim oddechem z powodu doświadczenia waszej bliskiej przeszłości tak, jak to dostrzegacie. Dlatego skoro ten instrument poprosił o wystarczająco konkretną ilość transferowanej energii, aby była zatrzymana, to może to mieć efekt komfortowego, ponownego wejścia, po tym co następuje.

Nie dokończyliśmy naszego zdania na temat wymiarów annaty sedna. To było dane w wielu miejscach. Są do podjęcia decyzje w stosunku do tego, który rysunek jest odpowiedni. Możemy oczywiście zasugerować obejrzenie tzw. Wielkiej Piramidy, jeżeli sobie życzycie łamigłówkę. To było zaprojektowane, żeby w tym czasie było odszyfrowane. Ogólnie oczywiście ten obraz ma znaczenie wcześniej stwierdzone.

PYTAJĄCY: Czy jest coś co możemy zrobić, aby uczynić instrument bardziej komfortowym albo żeby poprawić kontakt ?

RA: Jestem Ra. Kontynuujcie w harmonii, komunikacji, wysławianiu i dziękczynieniu.

Zauważylibyśmy, że przekręcenia instrumentu zmniejszyłyby się, o ile powstrzymałaby się ona od mówienia do pewnego rozmiaru przez okres dobowy, a być może i dwa, jeżeli trudność się utrzyma. Rekomendowalibyśmy także sprzeciw w stosunku do działania takiego jak bieganie, które spowodowałoby gwałtowne oddychanie. To w wyniku efektu pozdrowienia niekonieczne trwa długo. Jednakże skoro instrument posiada pewne pojemniki krwi w przednich rejonach czaszki czyli powłokę pokrywającą czaszkę, która jest wielce obrzmiała obecnie odkąd ten instrument ma przekręcenie znana jako infekcja paciorkowca, to najlepiej posiadać jest opiekę przez krótki okres czasu po to, aby przekręcenie nie katapultowało jednostkę w długotrwałe efekty.

Wszystko jest dobrze. Sądzimy, że ułożenia są dobre.

Opuszczam was w miłości i świetle Nieskończonego Jednego. Pójdźcie dalej, dlatego, radując się w mocy i pokoju Jednego Nieskońćzonego Stwórcy. Adonai.