Make your own free website on Tripod.com
RA, SESJA 99.,
18 listopada 1982 r.

RA: Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się z wami.

PYTAJĄCY: Moglibyście dać mi wskazanie na temat warunków instrumentu ?

RA: Jestem Ra. Fizyczny deficyt w tym instrumencie trwa nadal, aczkolwiek posiada ona potencjał do zmniejszenia się z powodu prawdopodobnego usunięcia w przyszłości jedzenia, na które instrument ma znaczącą alergię. Poziomy energii witalnej są nieco zmniejszone niż podczas ostatniej sesji, lecz pozostają one silne. Istnieje zmiana w mentalno/emocjonalnym poziomie energii w kierunku przekręcenia osłabiania tego kompleksu.

PYTAJĄCY: Mamy obecnie inną talię kart tarota. Która z tych talii jest bliższa oryginalnej intencji Ra ?

RA: Jestem Ra. Zasadą, która jest w zgodzie z dynamiką uczenia się/nauczania z największą skutecznością jest trwałość. Moglibyśmy zbadać archetypiczny używając tej talii wytworzonej przez osobę znaną jako Fathman lub moglibyśmy tych, które były używane.

W tym przypadku te karty, które były używane mają pewne subtelności, które wzbogacają linię pytań. Jak powiedzieliśmy ta talia obrazów niej ta, która daliśmy. To nie jest materiał. Moglibyśmy używać mnóstwa wynalezionych tali tarota. Choć to należy do swobody pytającego, to sugerujemy pozostanie z jedną i tylko jedną talią przekręconych rysunków, które mają być używane do pytań i odnotować, jakie karty, których używacie są dobre.

PYTAJĄCY: Sądzę, że skrzydła nad Kartą Pięć maja do czynienia z ochroną nad Wskaźnikiem Umysłu. Sądzę, że to są symbole ochrony. Czy to jest w jakiś sposób prawda ?

RA: Jestem Ra. Pozwól nam powiedzieć, że to nie jest to nieprawda , a raczej mniej niż prawda. Wskaźnik posiada przymierze z duszą, która w pewnych przypadkach będzie się objawiała przez myśl i działanie adepta. Jeżeli istnieje ochrona w obietnicy, to obrałeś stosowną wibrację dźwięku dla rozciągniętych skrzydeł duszy narysowanych w umyśle w klatce na przedzie.

PYTAJĄCY: Dziękuję. Na Karcie Numer Sześć widzę Transformację Umysłu czyli mężczyznę ze skrzyżowanymi rękoma, reprezentującymi transformację. Transformacja jest możliwa zarówno na ścieżce lewej, jak i prawej ręki. Ścieżka jest ukierunkowana przez kobietę czyli Upoważniacz. Osoba na prawej stronie ma węża mądrości na czole i jest w pełni ubrana, a osoba po lewej stronie jest w mniejszym stopniu ubrana, a to z kolei wskazuje, że Upoważniacz jest bardziej zainteresowany czy przyciągany fizycznością i bardziej zainteresowany oraz przyciągany do mentalności, gdy ścieżka lewej reki jest obrana.

Twórczość na ostrzem strzały na ścieżce lewej ręki wskazuje, że jeśli ścieżka jest obrana, to wióry, powiedzmy, tam gdzie będą mogły czyli na ścieżkę, która jest nieochraniana tak, jak nieochraniane jest działanie przyspieszacza. Intelektualne zdolności wybierającego ścieżkę lewej ręki byłby bardziej głównym strażnikiem niż zaprojektowaną czy wbudowaną ochroną Logosu dla ścieżki prawej ręki. Jednostka wystrzelająca strzałę wygląda, że jest z drugiej gęstości, która wskazuje, że ten przyspieszacz może być wytworzony przez mniej rozwinięte źródło, jak możecie powiedzieć. Mógłby Ra skomentować te obserwacje ?

RA: Jestem Ra. Musimy powiedzieć o paru aspektach po kolei Pozwól nam sprawdzić skrzyżowane ręce mężczyzny, która być transformowany. Co , o uczniu, uczynisz z ty skrzyżowaniem ? Co widzisz w tej plątaninie ? Istnieje tam twórczy punkt do odnalezienia w tym elemencie, który nie był dyskutowany za wiele przez pytającego.

Pozwól nam teraz zaobserwować ocenę dwóch kobiet. Obserwacja tego, że ścieżka lewej ręki porusza się z grubsza do fizyczności, a ścieżka prawej ręki do mentalności posiada pobieżna trafność. Istnieją głębsze obserwacje do poczynienia dotyczące związku wielkiego morza nieświadomego umysłu, który może być owocnie tropiony. Pamiętaj, o uczniu, te obrazy nie są dosłowne. One nawiedzają raczej niż wyjaśniają.

Wiele z tego używa pnia i korzeni umysłu, a jeżeli część umysłu jest źle używana, to prostytuuje to jednostkę. Więc ta jednostka zyskuje z tego wielkiego magazynu umysłu, który jest brutalny, rozpuszczony i bez wielkiej cnoty. Ci, którzy zwracają się ku głębokiemu umysłu, widząc go w masce panny, wchodzą dalej by się do niej zalecać. Zaloty nie mają nic wspólnego z grabieżą w swych pozorach i mogę być przedłużane, aż skarb zyskany przez takie ostrożne zalecanie będzie wielki. Transformacje prawej czy lewej ręki mogą być widziane, że się różnią przez stosunek świadomego umysłu w kierunku własnych zasobów tak samom jak i zasobów innych ja.
Teraz powiemy o tej elementarnej, mistycznej figurze, kulturowo zdeterminowanej, która wysyła strzałę w kierunku transformacji lewej ręki. Ta strzała, nie jest strzałą, która zabija, lecz raczej taką, która na swój własny sposób osłania Ci, którzy wybierają oddzielenie, a to jest jakość najbardziej znacząca dla ścieżki lewej ręki, są osłaniani przed innymi ja przez siłę i ostrość równoważnika poziomu transformacji, której umysł doświadczył w negatywnym znaczeniu Ci, na ścieżce prawej ręki nie posiadają takiej ochrony przed innymi ja, bo na ścieżce dzielnego poszukiwacza odnajdą wiele zwierciadeł, ponieważ odbicie w każdym innym ja, pomaga.

PYTAJĄCY: Wspomnieliście o użyciu okresu czterdziestu pięciu minut taśmy magnetofonowej jako sygnału do końca sesji. Czy to ciągle jest odpowiedni okres czasu ?

RA: Jestem Ra. To oczywiście należy do swobody pytającego, bo ten instrument posiada nieco transferowanej energii o pozostaje otwarty, a to w sposób nie zawodny pomaga. Jednak kruchość tego instrumentu była coraz bardziej doceniania przez nas. W swoich początkowych obserwacjach widzieliśmy siłę woli i wielce przecenione zdolności, do przywracania do zdrowia fizycznego kompleksu tej jednostki.

Dlatego możemy powiedzieć, że koniec sesji schodzi się z wydatkiem tej ilości energii czyli nieco po wibracji dźwięku o której mówiłeś byłoby odpowiednim i jak dotychczas możemy zdeterminować inkarnacyjną ilość waszej czasoprzestrzeni, którą ten instrument będzie zdolny zaoferować na ten kontakt.

PYTAJĄCY: W takim przypadku zadam to krótkie pytanie, skoro zamykamy sesję. Chcę wiedzieć, czy Logos tego układu planował proces kojarzenia, jak to możliwe, że jest opisane na Karcie Sześć i nie wiem czy to ma do czynienia z pewnego rodzaju zapisywaniem DNA. W przypadku stworzeń drugiej gęstość wygląda na to, że istnieje pewnego rodzaju zapis, który tworzy związek kojarzenia i jestem również ciekaw czy to zostało przeniesione w trzecią gęstość ?

RA: Jestem Ra. Istnieje pewnego rodzaju fauna, u której zostało instynktownie zapisany proces monogamicznego kojarzenia się. Fizyczny wehikuł trzeciej gęstości, który jest podstawowym wcieleniowym narzędziem objawienia na tej planecie powstał z jednostek w ten sposób zapisanych, a wszystko co zostało właśnie powiedziane zostało zaprojektowane przez Logos.

Wolna wola jednostek trzeciej gęstości jest o wiele silniejsza niż raczej małe pozostałości po kodowaniu DNA drugiej gęstości, a to nie jest część świadomej natury wielu kompleksów umysłu/ciała/duszy, że są monogamiczne z powodu ćwiczenia wolnej woli. Jednakże, jak to zostało zauważone, istnieje wiele wskazówek w głębokim umyśle wskazujących na alarmowanie adepta do bardziej skutecznego użycia przyspieszacza. Jak powiedzieliśmy Logos waszych ludzi ma odchył w kierunku dobroci.

PYTAJĄCY: Dziękuję. Na zakończenie zapytam czy jest coś, co możemy zrobić, aby uczynić instrument bardziej komfortowym albo żeby poprawić kontakt.

RA: Jestem Ra. Odnotowujemy relatywny dyskomfort tej grupy w tej czasoprzestrzeni i oferujemy poprzednie zdania poczynione przez Ra, aby możliwe pomóc w odzyskiwaniu niezwykłej harmonii, której ta grupa ma zdolność doświadczania w stabilny sposób.

Sądzimy, że dodanie wirującej się wody byłoby pomocne. Przynależności są sumiennie ułożone.

Popieramy świadome wzmocnienie tych niewidzialnych wzdłużnic, które lecą od przegubów tych, którzy idą naprzód by poszukiwać to, co może być nazwane Gralem. Wszystko jest dobrze, moi przyjaciele. Opuszczamy was w nadziei, że każdy może odnaleźć prawdziwe kolory do lotu w wielkim metafizycznym poszukiwaniu i wezwać każdego, aby wezwał każdego innego w miłości, chwale i dziękczynieniu.

Jestem Ra. Opuszczamy was w miłości i świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Pójdźcie dalej radując się w mocy i pokoju Jednego Wspaniałego Nieskońćzonego Stwórcy. Adonai.